Floracollege

Update 10-1-2022 – Het nieuwe jaar

Allereerst willen we u en uw gezin een goed en gezond 2022 toewensen. We hopen dat het komende kalenderjaar meer rust en stabiliteit zal brengen.

Voor de vakantie hebben we toegezegd u op maandag 10 januari nader te informeren.
Op maandag 3 januari jl. heeft het kabinet besloten dat vanaf 10 januari alle middelbare scholen weer open mogen met inachtneming van de richtlijnen en maatregelen van 29 november jl. Wij zijn blij en verheugd dat we morgen alle leerlingen weer fysiek op school, volgens het reguliere lesrooster, kunnen ontvangen. In deze brief zetten we de maatregelen voor u op een rijtje.

Verplichting mondkapje
Medewerkers en leerlingen blijven wettelijk verplicht een mondkapje te dragen bij het verplaatsen door de school. Wij willen nog een keer benadrukken, dat dit geen advies maar wettelijke plicht is. We verwachten dat uw zoon/dochter vanaf morgen een mondkapje bij zich heeft en het mondkapje draagt bij het verplaatsen door de school.

Handhaven basisregels
We doen een dringend beroep onderstaande basisregels nog eens met uw zoon/dochter te
bespreken.

  • Blijf thuis bij verkoudheids-/coronagerelateerde klachten en laat je bij de GGD testen. Na
    een negatieve testuitslag van de GGD is uw zoon/dochter weer welkom op school.
  • Houd, daar waar mogelijk, 1,5 meter afstand tot de medewerker(s). Leerlingen hoeven
    onderling geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.
  • Geen handen schudden.
  • Regelmatig de handen reinigen.
  • Niezen en hoesten in de elleboog.

In elk lokaal zijn hygiënemiddelen beschikbaar om de handen en de eigen tafel regelmatig te reinigen. Daarnaast zal het lokaal bij leswisselingen extra geventileerd worden door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Dit betekent dat bij de start van de les het in het lokaal frisser kan zijn dan de leerlingen gewend zijn. We willen u vragen met uw zoon/dochter te bespreken hier op voorbereid te zijn en een warme trui te dragen.

Oudercontacten online
Het dringende advies is oudercontacten online te laten plaatsvinden. Dit betekent dat deze contacten telefonisch of via Teams zullen plaatsvinden.

Zelftesten (twee keer per week)
Alle medewerkers en leerlingen krijgen het dringende advies om zichzelf twee keer per week te testen met een zelftest. De leerling kan iedere week op vrijwillige basis en alleen met toestemming van ouders twee zelftesten bij de receptie ophalen. Het afnemen van de zelftest is altijd de verantwoordelijkheid van u als ouder(s)/verzorger(s) en mag alleen thuis onder begeleiding
uitgevoerd worden.
U kunt als ouder(s)/verzorger(s) uw wens tot het wel of niet verlenen van toestemming voor het meegeven van een zelftest aangeven in SOM today. Wij verzoeken u naar de website: www. lentiz.somtoday.nl. te gaan en in te loggen als ouder met uw eigen inloggegevens. In de app van SOMtoday lukt dit niet. Via de website kunt u bij het kopje ‘Toestemmingen’ aangeven of u wel of niet toestemming geeft voor een corona-zelftest.

We hopen dat deze maatregelen een bijdrage leveren aan het inperken van het virus en daarmee het open houden van de scholen. Het blijft van groot belang onze verantwoordelijkheid naar elkaar te nemen en uit te dragen.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Eliens

Terug naar het nieuwsoverzicht