Floracollege

Update 14-1, anderhalve meter, schoolexamen

Gisteren werden we tijdens de persconferentie geconfronteerd met de mededeling dat leerlingen in het VO 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Hierbij wordt benoemd dat de regel van 1,5 meter afstand zo snel als mogelijk ingaat. Scholen krijgen enkele dagen de tijd om dit georganiseerd te krijgen. In deze mail brengen wij u op de hoogte hoe er invulling wordt gegeven aan de nieuw gestelde eisen en richtlijnen.

Vanaf morgen 14 januari 2021 gaan de volgende maatregelen in:

 1.  Vast lokaal tijdens lockdownperiode

Vanuit de overheid krijgen we de maatschappelijk opdracht het onderwijs voor examenkandidaten, voor leerlingen die het beroepsgerichte vak (groen) volgen en voor de leerlingen in de dagopvang fysiek op school te organiseren. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel, daar waar mogelijk, gerespecteerd te worden.

Om deze maatregel zo goed mogelijk te kunnen realiseren, is ervoor gekozen dat elke klas in een vast lokaal les krijgt. Hierbij is rekening gehouden met de groepsgroottes van de verschillende klassen. Deze lokalen zijn vanaf 14 januari 2021 dusdanig ingericht dat zowel leerling als docent op 1,5 meter afstand van elkaar een zitplek heeft.

Uiterlijk donderdag 14 januari 2021 is in SOMtoday zichtbaar in welke lokaal de leerling moet zijn.

 1. Vaste pauzeruimtes

Om de hoeveelheid leerlingen tijdens pauzetijden te spreiden, hebben we gekozen voor een indeling in vaste pauzeruimtes. De indeling is als volgt:

 • BBL leerlingen à pauzeruimte Atrium
 • KBL leerlingen à pauzeruimte Aula beneden
 • GT leerlingen   à pauzeruimte Aula boven

De leerlingen vanuit de dagopvang en de vmbo4you klassen zullen tijdens pauzetijden van het Atrium gebruik maken.

Door de spreiding van leerlingen over de verschillende pauzeruimtes, creëren we de mogelijkheid dat leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Voor het naleven van deze maatregel doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Wij vragen u om in gesprek te gaan met uw zoon of dochter over het belang van het houden van 1,5 meter afstand tot medeleerlingen en medewerkers.

 1. Geen toegang tot kluisjes

Gedurende de lockdownperiode kunnen leerlingen geen gebruik maken van hun kluisje. Leerlingen krijgen morgen 14 januari 2021 de gelegenheid om hun benodigde spullen uit hun kluisje te halen. De rest van de periode kunnen leerlingen, indien gewenst, hun spullen op eigen verantwoordelijkheid in het lokaal achterlaten.

 

Vanaf maandag 18 januari 2021 gaan onderstaande maatregelen in: 

 1. Aangepaste groepsgrootte met inachtneming van de 1,5 meter maatregelen

Leerlingen in het voortgezet onderwijs die praktijkgerichte lessen volgen, dienen zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Om aan deze verplichting zo goed mogelijk invulling te geven, zijn de volgende besluiten genomen:

Groen (leerjaar 3):

 • BBL, KBL en GT klassen volgen in halve groepen het vak groen.
 • De leerlingen kunnen vanaf maandag 18 januari in SOMtoday zien wanneer zij voor het vak Groen worden verwacht.

Lichamelijke opvoeding (leerjaar 4):

 • BBL klassen volgen in hun huidige groepssamenstelling het vak LO.
 • KBL en GT klassen volgen in halve groepen het vak LO. De komende dagen wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om tussenuren te beperken.
 • De leerlingen kunnen vanaf maandag 18 januari in SOMtoday zien wanneer zij voor het vak Groen worden verwacht.

Keuze-arrangement (leerjaar 4):

 • Daar waar de groepsgrootte de naleving van de 1,5 meter niet toelaat, wordt de groep in tweeën gesplitst.
 • De leerlingen kunnen vanaf woensdag 20 januari in SOMtoday zien wanneer zij voor het keuze-arrangement worden verwacht.

Schoolexamenperiode (21 januari – 29 januari)

Bij de organisatie van de uitvoering van de schoolexamenperiode is rekening gehouden met de 1,5 meter richtlijnen. De schoolexamenperiode is met twee dagen verlengd om bovengenoemde mogelijk te maken. Dit betekent dat leerlingen van donderdag 21 januari tot en met vrijdag 29 januari 2021 op school verwacht kunnen worden voor het schoolexamen. Doordat de schoolexamenperiode is verlengd, is het mogelijk dat de mondelingen Nederlands op een ander moment worden ingeroosterd. De vakdocent neemt contact op met de betrokken leerling wanneer er sprake is van een wijziging in het rooster van het mondeling.

In deze link staat het aangepaste rooster van het schoolexamen

Alleen samen houden we Corona onder controle!

Terug naar het nieuwsoverzicht