Floracollege

Update 20-12-21 Lockdown

Afgelopen zaterdagavond werden u en de school geconfronteerd met een plotselinge nieuwe persconferentie. We hadden gehoopt dat we zonder aanpassingen en verdere maatregelen de kerstvakantie zouden halen. Helaas is ons dat niet gegeven. In deze brief leest u wat de nieuwe maatregelen voor uw zoon/dochter gaan betekenen.

Onderwijs leerjaar 1, 2 en 3

  • In verband met de lockdown vinden er deze week geen lessen voor leerjaar 1, 2 en 3 plaats. Deze week zal gebruikt worden om een eventuele online lessituatie na de kerstvakantie voor te bereiden.
  • We hebben iedere coach gevraagd op dinsdag 21 december of woensdag 22 december een klokuur met de stamgroep in te plannen om het kalenderjaar af te sluiten. Uw zoon/dochter ontvangt hiervoor een uitnodiging in SOMtoday.

 

Onderwijs leerjaar 4

  • Voor examenleerlingen gaan alle lessen op maandag, dinsdag en woensdag volgens het reguliere rooster op school door. Vlak na de kerstvakantie staat de volgende schoolexamenweek (SO3) al gepland. Voor veel leerlingen is het belangrijk om zich hier goed op voor te bereiden.
  • De herkansing van het schoolexamen (SO2) op maandagmiddag 20 december gaat volgens planning op school door.


Stages leerjaar 3 en 4

  • De stages gaan deze week, daar waar mogelijk, volgens planning door.
  • Wanneer het uitvoeren van de stage voor uw zoon/dochter niet mogelijk is, vragen wij de leerling contact te leggen met de eigen stagebegeleider.

 

VMBO4YOU

Op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend zal aan deze groep leerlingen onderwijs op school worden verzorgd. Deze lessen worden uitgevoerd door de eigen coaches.

 

 

Noodopvang leerjaar 1, 2 en 3

De school blijft op maandag, dinsdag en woensdag open voor het opvangen van kwetsbare leerlingen van 9.30 – 14.00 uur. Voor vragen of een aanmelding kunt u contact opnemen met de coach van uw zoon of dochter.


Ophalen leermiddelen uit kluisjes (dinsdag of woensdag)

Het kabinet heeft de scholen gevraagd zich voor te bereiden op een mogelijke online lessituatie na de kerstvakantie. In de persconferentie op 3 januari 2022 wordt hier meer duidelijkheid over gegeven. Om voorbereid te zijn op een mogelijk langere schoolsluiting, vragen we leerlingen deze week alle leermiddelen uit het kluisje te halen. Via de coach wordt uw zoon/dochter geïnformeerd over het tijdsslot waarop uw zoon/dochter dit kan doen.

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u tot en met donderdag 23 december contact opnemen met de coach of de school.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Eliens

Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht