Floracollege

Update 23 maart 2020

Update verzonden op 23 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen,

De afgelopen dagen zijn bijzonder en ook hectisch geweest. De ontwikkelingen en de maatregelen ten gevolge van het coronavirus hebben ertoe geleid dat het onderwijs anders wordt georganiseerd.  Dat is uitdagend maar ook lastig. Niet iedereen is even bedreven of kent de weg naar digitale mogelijkheden. Daarbij is het hartverwarmend hoe men elkaar probeert te helpen. Diverse pareltjes zijn ons al onder ogen gekomen. Het is goed om te zien hoe extra inzet leidt tot bijzondere resultaten. Natuurlijk loopt nog niet alles overal op rolletjes, maar de eerste stappen naar onderwijs op afstand zijn gemaakt.

Zoals u begrepen hebt zijn wij volop bezig om het ‘leren op afstand’ in te richten. Inmiddels zijn de studiewijzers gepubliceerd in SOMtoday. Aan de hand hiervan weten de leerlingen wat ze kunnen doen. Ook u kunt in SOMtoday. Wij willen u dan ook vragen om met uw zoon of dochter mee te kijken naar de vorderingen van het schoolwerk. Op deze manier zorgen we er samen voor dat de leerlingen actief bezig blijven met hun ontwikkeling en worden achterstanden voorkomen.

De komende periode zal de mentor of coach in ieder geval één keer per week contact opnemen. De manier waarop we dat gaan doen leest u hieronder.

Microsoft Teams

Alle leerlingen hebben via ‘mijn lentiz’ toegang tot het programma Microsoft Teams. Dit programma gaat door de docenten gebruikt worden om het contact te onderhouden met de leerlingen.

Een instructie kunt u lezen op de website van de school (https://www.lentiz.nl/floracollege/hulp-bij-inloggen/)

Eerder hebben we u gevraagd om het telefoonnummer van uw zoon of dochter aan te leveren. We bellen alleen om afspraken te maken over het gebruik van Teams, om knelpunten  op te lossen of in het uiterste geval als we geen contact krijgen.

 

Gedragscode

Via MS Teams zal er ook gebruik gemaakt worden van de functionaliteit beeldbellen. Docenten kunnen op deze manier contact maken met individuele leerlingen of lesgeven aan klassen.

Dit betekent dat leerlingen en docenten veelvuldig en langdurig op beeldschermen te zien zijn. Hier willen wij een duidelijke gedragscode over afspreken. Normaal gesproken hadden wij hier op school aandacht aan kunnen besteden, maar u begrijpt dat is een lastig verhaal. Daarom de volgende afspraken:

  • Er worden geen schermopnames gemaakt. De AVG is hier duidelijk in: dat mag niet en is strafbaar!
  • Het taalgebruik is beleefd en correct.
  • Er worden geen leerlingen uit andere klassen uitgenodigd.
  • De docent is de beheerder van de groepen.

Vanuit de schoolleiding wordt er toegezien op het naleven van deze gedragscode. Wij willen u vragen om met uw kind hierover het gesprek aan te gaan.

 

Voortgang leren op maat

Inmiddels zijn de leerstofplanningen al gecommuniceerd met de leerlingen. Ook is er de afspraak dat de mentoren/coaches één keer per week contact opnemen. Voor de leerlingen uit het 4e leerjaar zijn de schoolexamens weer in volle gang.

Het doel is dat alle leerlingen deze week gebruik kunnen maken van Teams. Een aantal vakdocenten zijn ook bezig om echt les te geven via Teams. Zo stimuleren we het gebruik van dit programma.

Deze week wordt er gewerkt aan een lesrooster, waarbij er via Teams lesgegeven gaat worden. Wij verwachten hier maandag 30 maart mee te starten.

Ten slotte

In korte tijd hebben we de organisatie van het onderwijs anders moeten opzetten. Daarbij hebben met name de examenleerlingen prioriteit gekregen vanwege de afronding van het schoolexamen. De overgang naar de nieuwe manier van lesgeven zal niet overal even soepel verlopen. Wij zijn erkentelijk voor het begrip dat we ondervinden en voelen veel steun in de stappen die we nu maken.

Uiteraard heeft de organisatie van het onderwijs nu onze volle aandacht. Aanstaande woensdag ontvangt u vanuit de schoolleiding een update.

Rest ons nog iedereen te vragen de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen en iedereen veel sterkte en gezondheid toe te wensen.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Eliens
Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht