Floracollege

Update 6-12-21, Vuurwerk, mondkapjes en truien

Een vuurwerkvrije school

Inmiddels loopt het kalenderjaar weer ten einde. De afgelopen jaren zijn wij als school gevrijwaard gebleven van grote incidenten met vuurwerk. En dit willen wij graag zo houden! Inmiddels is vuurwerk kopen en afsteken wettelijke verboden. Als school accepteren we het niet dat de leerlingen vuurwerk bij zich hebben, laat staan dat het afgestoken wordt (nb: dit is zelfs een strafbaar feit). Dit geldt ook voor de omgeving van de school. Het is onze inschatting dat we daarmee met u op één lijn zitten. Om een vuurwerkvrije school en omgeving te blijven, willen we een aantal zaken onder uw aandacht brengen:

 

  • In de periode tot de kerstvakantie doen de schoolleiding en de politie steekproefsgewijs locker- en tascontroles.
  • Als een leerling vuurwerk in het bezit heeft, nemen we altijd een maatregel. Een schorsing behoort tot de mogelijkheden.
  • Als we vuurwerk aantreffen, dan betrekt de school altijd de wijkagent bij de afhandeling hiervan.
  • De coach/mentor besteedt tijdens het stamgroepuur/de mentorles aandacht aan de gevaren van vuurwerk.

 

Wij willen u vragen met uw zoon of dochter in gesprek te gaan over dit onderwerp om zo te voorkomen dat er vuurwerk wordt meegenomen.

 

Samen zorgen we voor een veilig uiteinde en houden we de school vuurwerkvrij!

 

Mondkapje bij de receptie verkrijgbaar

Vanaf maandag 29 november jl. is het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht bij het verplaatsen door de school. De afgelopen week hebben wij mondkapjes gratis verstrekt aan de leerlingen die het vergeten waren. We zien dat steeds meer leerlingen een mondkapje bij zich hebben en dragen. Vanaf volgende week zal een mondkapje tegen betaling van 1 euro verkrijgbaar zijn bij de receptie. De opbrengst van de verkoop van deze mondkapjes wordt aan een goed doel ter beschikking gesteld.

 

Ventilatie – warme trui

Er wordt dringend geadviseerd tussen de lessen door de ramen en deuren open te zetten voor extra ventilatie. Dit betekent dat bij de start van de les het in het lokaal frisser kan zijn dan de leerlingen gewend zijn. We willen u vragen met uw zoon/dochter te bespreken hier op voorbereid te zijn en een warme trui te dragen.

 

We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,
Jan Eliens

Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht