Floracollege

Update Bovenbouw

Inmiddels zijn we na de herfstvakantie alweer twee weken onderweg. Afgelopen week hebben we de stageweek en het schoolexamen afgerond. Ondanks alle Corona perikelen, kijken wij terug op een geslaagde week. Vanaf volgende week pakken we de reguliere lessen weer op.

Naast alle uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt, merken wij ook dat deze tijd een verbindend karakter heeft. Leerlingen en docenten geven elkaar tips en adviezen over hoe zij in razend tempo alle online lessen moeten organiseren. Daarnaast springen collega’s bij om, bij uitval van een docent, lessen van elkaar op te vangen. Het blijven spannende tijden. Wij weten, net als u, niet hoe het Coronavirus zich zal gaan ontwikkelen.

Met elkaar staan we sterk om deze uitdaging zo goed mogelijk aan te gaan. De school is en blijft een belangrijke ontmoetingsplek voor de leerling. Leerlingen leren in een sociale context. We maken ons elke dag hard om te zorgen dat leerlingen en docenten in een plezierige en veilige leeromgeving kunnen leren.

 

Wij hebben uw hulp nodig om de online lessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Via deze ouderbrief willen wij u vragen om een aantal zaken met uw zoon of dochter te bespreken. We willen u informeren over de wijze waarop een leerling vanuit huis kan deelnemen aan een online les.

 

Werken met een klassentegel in MS Teams

Voor alle klassen zijn tegels aangemaakt in MS Teams. De leerling kan via deze klassentegel in MS Teams iedere online les volgen. Zo kan een leerling die met milde klachten thuis zit, toch de les op afstand volgen.

De afgelopen weken is tijdens de lessen aandacht besteed aan het werken met deze klassentegels. De leerling is zelf verantwoordelijk om zich op tijd te melden via de klassentegel om de les te volgen. Deze lessen zijn verplicht. We zijn verplicht om aanwezigheid van de leerling te registreren. Alleen met uw hulp en ondersteuning gaat dit lukken

Wij hebben voor leerlingen en ouders een instructiefilmpje gemaakt hoe het werken met deze tegels in zijn werk gaat. Wij verzoeken u vriendelijk dit filmpje samen met uw kind te bekijken.

Werken met Tegels in MS Teams – instructie voor leerlingen en ouders

 

Welke lessen worden er gestreamd via MS Teams?

Elke instructie van een theorievak is op afstand te volgen. De leerling die thuis is, met milde Corona gerelateerde klachten of in quarantaine, is verplicht deel te nemen aan deze lessen. De praktijklessen worden niet gestreamd. Deze lessen kunnen vanuit huis niet gevolgd worden.

 

Gedragsregels voor online lesgeven

Net als tijdens een fysieke les, gelden er ook gedragsregels tijdens een online les. In de bijlage vindt u de gedragsregels die gelden voor online lesactiviteiten.  Ook hier verzoeken wij u vriendelijk dit met uw zoon / dochter te bespreken.

 

Resultaatgesprekken via MS Teams

In de komende weken staan resultaatgesprekken gepland voor de bovenbouw. Tijdens deze gesprekken wordt gesproken over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. De coach/mentor zal u voor deze gesprekken uitnodigen, of heeft dit reeds gedaan. Passend bij de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid zullen deze gesprekken plaatsvinden via MS Teams.

 

Wij verwachten dat deze informatie een bijdrage levert aan het goed laten verlopen van alle online lessen. Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de school.

Met vriendelijke groet,

Michiel Hoff

Teamleider bovenbouw

Terug naar het nieuwsoverzicht