Floracollege

Update Onderbouw

Coronarooster en online lessen
Wij zijn een tweetal weken op weg met het Coronarooster en het online lesgeven. Van docenten en leerlingen wordt verwacht dat zij grote stappen zetten op het gebied van hun digitale vaardigheden. Leerlingen en docenten werken en leren samen hoe zij de lessen op afstand zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Dat gaat met vallen en opstaan.

Naast alle uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt, merken wij ook dat deze tijd een verbindend karakter heeft. Leerlingen en docenten geven elkaar tips en adviezen over hoe zij in razend tempo alle online lessen moeten organiseren. Daarnaast springen collega’s bij om, bij uitval van een docent, lessen van elkaar op te vangen. Door het invoeren van de thuiswerkdag in de onderbouw merken wij dat we voor meer continuïteit van lessen kunnen zorgen. Het blijven spannende tijden. Wij weten, net als u, niet hoe het Coronavirus zich zal gaan ontwikkelen.

Met elkaar staan we sterk om deze uitdaging zo goed mogelijk aan te gaan. De school is en blijft een belangrijke ontmoetingsplek voor de leerling. Leerlingen leren in een sociale context. We maken ons elke dag hard om te zorgen dat leerlingen en docenten in een plezierige en veilige leeromgeving kunnen leren.

Via deze ouderbrief willen wij u vragen om een aantal zaken met uw zoon of dochter te bespreken. Wij hebben uw hulp nodig om de online lessen zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Werken met een klassentegel in MS Teams

Voor alle klassen zijn tegels aangemaakt in MS Teams. De leerling kan via deze klassentegel in MS Teams iedere online of hybride les volgen. Een hybride les is een les die in de klas gegeven wordt en gelijktijdig via MS Teams wordt gestreamd. Zo kan een leerling die met milde klachten thuis zit, toch de les op afstand volgen.

De afgelopen weken is tijdens de lessen aandacht besteed aan het werken met deze klassentegels. De leerling is zelf verantwoordelijk om zich op tijd te melden via de klassentegel om de les te volgen. Deze lessen hebben geen vrijblijvend karakter. We zijn verplicht om aanwezigheid van de leerling te registreren. Alleen met uw hulp en ondersteuning gaat dit lukken

Wij hebben voor leerlingen en ouders een instructiefilmpje gemaakt hoe het werken met deze tegels in zijn werk gaat. Wij verzoeken u vriendelijk dit filmpje samen met uw kind te bekijken.

Werken met Tegels in MS Teams – instructie voor leerlingen en ouders

 

Welke lessen worden er gestreamd via MS Teams?

Elke instructie van een theorievak is op afstand te volgen. De leerling die thuis is, met milde Corona gerelateerde klachten of in quarantaine, is verplicht deel te nemen aan deze lessen. De praktijklessen worden niet gestreamd. Deze lessen kunnen vanuit huis niet gevolgd worden.

 

Gedragsregels voor online lesgeven

Net als tijdens een fysieke les, gelden er ook gedragsregels tijdens een online les. In de bijlage vindt u de gedragsregels die gelden voor online lesactiviteiten.  Ook hier verzoeken wij u vriendelijk dit met uw zoon / dochter te bespreken.

 

Oortjes / koptelefoon

Zoals eerder vermeld, merken wij dat het geluid van spraak- en instructievideo’s het beste doorkomt via de geluidskanalen van de laptop van de leerling. Wij vragen aan alle leerlingen om oortjes en/of een koptelefoon mee te nemen naar school. Zodoende kan iedere leerling de instructie goed volgen. De oortjes van de mobiele telefoon voldoen prima.

 

Voortgangsgesprekken via MS Teams

In de komende weken staan voortgangsgesprekken gepland voor de onderbouw. Tijdens deze gesprekken wordt gesproken over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Wij stimuleren leerlingen om zelf regisseur te zijn van hun eigen leerproces. Om deze reden geven wij leerlingen een belangrijke stem tijdens het voortgangsgesprek. De coach zal u voor deze gesprekken uitnodigen, of heeft dit reeds gedaan. Passend bij de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid zullen deze gesprekken plaatsvinden via MS Teams.

 

Wij verwachten dat deze informatie een bijdrage levert aan het goed laten verlopen van alle online lessen. Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de school.

Met vriendelijke groet,

Azahara van Bergen

Teamleider onderbouw

Terug naar het nieuwsoverzicht