Floracollege

Update Corona, beslisboom 12+

Met deze mail wil de school u over een aantal belangrijke onderwerpen informeren. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van deze mail en indien noodzakelijk dit met uw zoon / dochter te bespreken. ­

Ventilatiesysteem

Minister Slob (Onderwijs) heeft de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Lentiz onderwijsgroep heeft deelgenomen aan dit onderzoek, o.a. door CO2-metingen te doen. Hieruit blijkt dat het ventilatiesysteem in onze school (Floracollege en de Dalton locatie) aan alle wettelijke eisen voldoet.

 

De ventilatie op Lentiz | Floracollege houden we op peil door het toepassen van verschillende maatregelen uit de Handreiking Coronavirus en het gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op scholen (zie weeropschool.nl/ventilatie). Uit de CO2-metingen is ook gebleken dat die maatregelen effect hebben. De CO2-waardes zijn in het onderzoek op Lentiz | Floracollege niet overschreden.

We blijven natuurlijke ventilatie, door ramen en deuren open te zetten, in alle lokalen stimuleren. We verzoeken u om uw zoon / dochter een warme trui mee te geven of aan te laten trekken. Jassen blijven gewoon in de kluisjes.

Beslisboom

We snappen als school dat het voor u lastig is om bij milde klachten van uw zoon / dochter te beslissen of uw kind wel of niet naar school kan gaan. De school staat voor de gezondheid van alle leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat wij geen enkel risico nemen en de richtlijnen van het RIVM nadrukkelijk naleven.

Om u in uw beslissing te ondersteunen, hebben wij een heldere beslisboom toegevoegd. Deze beslisboom is samengesteld door ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de BOINK en de VO-raad. Helder is: ”Bij één of meer van de milde klachten blijft uw zoon / dochter thuis en laat zich testen!”

Wij gaan er vanuit dat u als ouder ook uw verantwoordelijkheid neemt en de school helpt om deze richtlijnen uit te voeren. Wanneer een leerling met corona gerelateerde klachten toch naar school komt, kunnen wij niet anders dan de leerling terug naar huis sturen. Alleen samen houden we de impact van het virus beheersbaar.

Mondkapjes

Het zal u de afgelopen dagen niet ontgaan zijn dat er veel discussie in het land heeft plaatsgevonden over het dragen van mondkapjes in het voortgezet onderwijs. Het kabinet adviseert dringend om vanaf maandag a.s. in de binnenruimtes van alle scholen van voortgezet onderwijs de leerlingen en de medewerkers van mondkapjes gebruik te laten maken.

 

Het dringende advies is om leerlingen en docenten bij verplaatsingen in de school een mondkapje te laten dragen. Tijdens de les hoeft het niet, maar mag het wel. Binnen praktijklessen is het waarborgen van de 1,5 meter maatregel minder goed mogelijk. Tijdens de praktijklessen, uitgezonderd de gymlessen, wordt het dragen van mondkapjes vanaf maandag landelijk verplicht gesteld.  Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om uw zoon / dochter vanaf maandag 05 oktober met een eigen mondkapje naar school te sturen.

Op dit moment is de school in overleg met de OR / MR om het dringende advies omtrent het gebruik van mondkapjes vanaf donderdag 8 oktober om te zetten in een verplichting. Daarover wordt u woensdag 7 oktober geïnformeerd.

Sluitende roosters voor leerlingen

De afgelopen weken heeft het continueren van zoveel mogelijk lessen voor alle leerlingen, binnen de gestelde richtlijnen vanuit het RIVM, onze focus. Docenten met Corona gerelateerde klachten blijven thuis en laten zich testen. We streven naar sluitende roosters, met beperkte tussenuren voor leerlingen. Met trots kan ik u zeggen dat al onze docenten zich hard maken om, bij uitval van een docent, zoveel mogelijk lessen op te vangen. Voor uw zoon/dochter kan dit betekenen dat lessen soms verschuiven, veranderen of uitvallen. Wij adviseren uw zoon/dochter om SOM goed in de gaten te blijven houden voor het actuele lesrooster.

Met de herfst en winter op komst bereiden wij ons voor op meer uitval van docenten en leerlingen.  Wij zijn op dit moment bezig om een lesrooster uit te werken waarin er naast fysieke lessen, ook meer lessen op afstand (online) georganiseerd kunnen worden. Wij zullen u voor de herfstvakantie verder informeren over deze ontwikkeling.

 

Informatie-avond

Het is een goed gebruik om bij de start van het schooljaar ouderinformatie-avonden te organiseren. Helaas is dit door de RIVM maatregelen niet mogelijk. U ontvangt deze informatie voor de herfstvakantie met een filmpje of powerpoint. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de school.

 

Communiceren van huis- en schoolwerk (alleen leerjaar 1 en 2)

Binnen onze school streven wij naar het vergroten van eigenaarschap en zelfsturend vermogen voor iedere leerling. Vanaf leerjaar 1 besteden wij daarom veel aandacht aan het leren plannen en organiseren van huiswerk in de papieren agenda. In elke coachklas zijn buddy’s gevormd. Wanneer uw zoon/dochter niet naar school kan, kan de buddy geraadpleegd worden over het school- en huiswerk. Uiteraard is de coach en/of docent ook beschikbaar voor vragen op dit gebied.

 

Wij zijn op dit moment bezig om, naast de inzet van de buddy en de coach, een digitaal platform in te richten voor het communiceren van school- en huiswerk. Wanneer uw zoon / dochter niet naar school kan komen, kan hij / zij zich ook via deze weg laten informeren. De leerling kan het huiswerk daarna zelf in zijn/haar agenda opschrijven. Daarnaast zijn wij bezig om MS Teams en Learnbeat in te richten dat leerlingen (die thuiszitten) meer lessen op afstand kunnen volgen. Dit vereist een zorgvuldige aanpak. U ontvangt voor de herfstvakantie een instructiefilmpje hoe en waar uw zoon / dochter het huiswerk kan vinden. Zo kunt u thuis samen met uw kind het huiswerk plannen in de agenda.

 

Vriendelijke groet,

Jan Eliens

Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht