Floracollege

Update naar aanleiding van ‘Leren op afstand’

Bericht 25 maart 2020 Update naar aanleiding van ‘Leren op afstand’

Afgelopen maandag hebben we u geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van ‘onderwijs op afstand’. Onderstaand een update over de ontwikkelingen.

 

‘Leren op afstand’

Vanaf aanstaande maandag 30 maart gaan wij werken met een rooster waarbij er les gegeven wordt via Microsoft Teams. Dat wordt op de volgende manier ingericht:

  • Een geplande instructieles

Voor elk vak wordt er één instructie per week ingeroosterd. Hierbij geldt dat er een verplichte ‘online’ aanwezigheid is. Dit rooster wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. U ontvangt hier nadere informatie over.

 

  • Een gepland vragenmoment

Voor elk vak wordt er door de vakdocent een lesuur ingepland, waarbij er vragen gesteld kunnen worden.

 

Gedragscode

Afgelopen maandag is er een  gedragscode gepubliceerd ten aanzien van het werken met MS Teams. Die willen wij nogmaals en waarschijnlijk ten overvloede onder de aandacht brengen.

  • Er worden geen schermopnames gemaakt. De AVG is hier duidelijk in: dat mag niet en is strafbaar!
  • Het taalgebruik is beleefd en correct.
  • Er worden geen leerlingen uit andere klassen uitgenodigd.
  • De docent is de beheerder van de groepen.

 

Vanuit de schoolleiding wordt er toegezien op het naleven van deze gedragscode. Wij willen u vragen om met uw kind hierover het gesprek aan te gaan.

 

Huiswerk/leerstofplanning

Ten aanzien van de leerstofplanning/huiswerk hebben we gesignaleerd dat we hier niet altijd consequent in geweest zijn. We willen benadrukken dat de leerstofplanning/huiswerk vermeld staan in SOMtoday.

 

Gebruik schoolmail

Inmiddels blijkt dat veel leerlingen contact zoeken met de docenten via hun privémail. Het is voorwaardelijk dat alle leerlingen communiceren met de docenten via de schoolmail. Dit mailadres wordt immers ook gebruikt om deel te nemen aan de geplande instructielessen via MS Teams. Voor het gebruik van de schoolmail verwijs ik naar de website.

https://www.lentiz.nl/floracollege/hulp-bij-inloggen/

 

Ten slotte

In korte tijd hebben we de organisatie van het onderwijs anders moeten opzetten. Daarbij hebben met name de examenleerlingen prioriteit gekregen vanwege de afronding van het schoolexamen. De overgang naar de nieuwe manier van lesgeven zal niet overal even soepel verlopen. Wij zijn erkentelijk voor het begrip dat we ondervinden en voelen veel steun in de stappen die we nu maken.

Uiteraard heeft de organisatie van het onderwijs nu onze volle aandacht

Aanstaande maandag ontvangt u wederom een update vanuit het Floracollege. Mocht het ten aanzien van de publicatie van het rooster eerder nodig zijn dan eerder.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Eliens
Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht