Floracollege

Verplicht dragen mondkapje of gezichtsmasker

Woensdag 30 september jl. heeft de overheid scholen het dringende advies gegeven om leerlingen buiten de les mondkapjes te laten dragen in alle situaties waarin we de 1,5 meter tussen leerling en docent en docenten onderling niet goed kunnen waarborgen.

Lentiz heeft dit advies opgevolgd en om die reden haar leerlingen en medewerkers het dringende advies gegeven om vanaf maandag 5 oktober jl. een mondkapje te dragen. Het gaat om ruimtes als de gangen, trappenhuizen, aula e.d. Als uw zoon of dochter in de les of in de aula zit dan mag het mondkapje af.

 

Zoals we u eerder hebben laten weten, is op alle Lentiz-scholen de afgelopen dagen het gesprek gevoerd met de leden van de Medezeggenschapsraad (of OR bij MBO scholen) om het mondkapje op onze scholen te verplichten. Woensdag 7 oktober jl. heeft het bestuur van Lentiz een extra vergadering met het Platform Medezeggenschap (met hierin vertegenwoordigers van de docenten, leerlingen/studenten en de ouders) gehouden over dit onderwerp.

 

Er is door het Platform Medezeggenschap ingestemd met het verplichten van het dragen van een mondkapje. Dit gaat maandag 12 oktober a.s. in. Dit betekent: dat alle leerlingen en medewerkers in ruimtes als de gangen, trappenhuizen, aula e.d. een mondkapje dragen. Als uw zoon of dochter in de les of in de aula zit dan mag het mondkapje af.

 

We zijn ons ervan bewust, dat er verschillende inzichten bestaan over het nut van het dragen van een mondkapje. Als school zijn we niet de instantie die zich in die discussie kan mengen. Voor ons staat de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers voorop. Er zijn daarom op alle scholen veiligheids-, gedrags- en hygiënemaatregelen getroffen volgens de basisregels van de Rijksoverheid. Lentiz volgt hierbij het protocol voortgezet onderwijs, het protocol richtlijnen mbo en de richtlijnen van het RIVM.

 

Het is een bijzondere tijd voor ons allemaal, waarin we met elkaar proberen het coronavirus snel onder controle te krijgen. Wij vertrouwen erop dat het gezamenlijk dragen van een mondkapje hier aan bij kan dragen.

 

 

Met vriendelijke groet,
Jan Eliens

Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht