Geuzencollege

Geuzencollege kleurt groen

Geuzencollege kleurt groen

Vlaardingen – Vanaf woensdag 17 oktober 2018, als vervolg op de landelijke Dag van de Duurzaamheid die op 10 oktober heeft plaatsgevonden, gaan de leerlingen aan de slag met dit thema. Als symbool voor de versterking van de ecologische keten, zal die ochtend een lange sliert van in het groen geklede leerlingen en docenten bloembollen planten om ervoor te zorgen dat in het voorjaar de borders van het schoolplein in een bloemenzee veranderen.

Na deze gezamenlijke aftrap zullen de leerlingen gedurende de ‘Week van de Duurzaamheid’ in hun mentorklas aan een eigen project werken. Iedere klas kiest een onderwerp uit een keur van ‘duurzame’ thema’s, waarover de leerlingen in groepjes informatie verzamelen en verwerken in een presentatie. Op de slotdag laten gekoppelde klassen hun bevindingen aan elkaar zien. Naast het werken in de klas vanuit de theorie gaan de leerlingen op pad in de wijk om het zwerfafval op te ruimen en in het technieklokaal kunnen zij hun creativiteit kwijt. Die woensdag start ook de doppenactie. De klas die de meeste plastic doppen inzamelt, wint een prijs. Deze actie is tweeledig: de plastic doppen worden gerecycled en per kilo ontvangt ChildsLife een vergoeding.

In deze week zijn er diverse voorlichtingsprogramma’s van Watt, Greenpeace, EIC Haven en Stichting Lawine over duurzame energie, gifstoffen in kleding, de haven van Rotterdam, recycling, afval en de plastic soep in de oceanen.

Iedere leerling neemt ook deel aan enkele excursies. Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, is al een bezoek gebracht aan het science museum Nemo of Corpus, waar het menselijk lichaam centraal staat. De komende week worden onder andere het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam bezocht en de afvalverwerkers Irado Schiedam, Jansen Recycling Group en De Groote Lucht.

Niet alleen de leerlingen leren over duurzaamheid. Zij betrekken ook hun familie bij dit onderwerp. Door middel van een enquête komen zij met hun families erachter hoe duurzaam zij (al) zijn en worden zij zich bewust van hun eigen aandeel in het verduurzamen van de wereld om hen heen.

Terug naar het nieuwsoverzicht