Duits

methode :

Bij het vak Duits in de bovenbouw Economie niveau kader en gtl gebruiken we de methode Neue Kontakte.
In klas 3 een tekstboek en twee werkboeken , in klas 4 tekstboek en werkboek. 
 

leerjaar:

In klas 3 krijgen de leerlingen twee lesuren, in klas 4 blijven er minder leerlingen over, omdat Duits een keuzevak is.
 
Een aantal lessen uit het werkboek zijn ook op de site terug te vinden  ,zoals luisteroefeningen. Ideaal voor leerlingen ,die vinden dat het te snel gaat om het thuis nog eens rustig na te horen.
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met zum  Schluss , een samenvatting van het hoofdstuk inclusief moeilijke woorden en grammatica.
Overigens beperkt de grammatica zich veelal tot het kunnen omgaan met de juiste werkwoordsvormen en geeft het tekstboek achterin een duidelijke samenvatting van het hele werkwoordschema .
Enkele malen per jaar kijken we naar enkele  films ,die een goed beeld geven van Duitsland in het verleden , maar  ook in het heden.
 
 
In klas 4 blijven er dus  minder leerlingen over, maar is het aantal lesuren wel verdubbeld van 2 naar 4 .
We volgen het werkboek en het tekstboek en daarnaast hebben we een boekje Wortwechsel , een boekje vol Duitse woordjes. We leren deze woordjes Duits- Nederlands om zo de woordenschat Duits- Nederlands te vergroten.
We richten ons op de toetsen en besteden tijdens de lessen aandacht aan luistervaardigheid , spreekvaardigheid en leesvaardigheid.
De laatste periode richten we ons op de examens en oefenen met het snel kunnen werken met het woordenboek. 
                                                     

R.T. is mogelijk voor leerlingen , die laten zien hun best te doen , maar er toch niet in slagen voldoende resultaten te hebben            .