Geuzencollege

Vakantie

Vakantierooster 2020 - 2021

  • Herfstvakantie - - - zaterdag 17 oktober tot en met zondag 25 oktober 2020
  • Kerstvakantie - - - - zaterdag 19 december 2019 t/m zondag 3 januari 2021
  • Voorjaarsvakantie - zaterdag 20 februari tot en met zondag 28 februari 2021
  • Paasweekend - - - - vrijdag 2 april tot en met maandag 5 april 2021
  • Meivakantie - - - - - zaterdag 24 april tot en met zondag 9 mei 2021
  • - - - - - - - - - - - - - - met Koningsdag op dinsdag 27 april 2021
  • Hemelvaart - - - - - donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei 2021
  • Pinksterweekend - -zaterdag 22 mei tot en met maandag 24 mei 2021
  • Zomervakantie - - - zaterdag 17juli tot en met zondag 29 augustus 2021

Verlof buiten de schoolvakanties

Soms willen ouders weten of hun kinderen buiten de vaste vakantieperiodes vrij kunnen krijgen, maar in principe kan dat nooit. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen we dit zogenaamde buitengewoon verlof verlenen, bijvoorbeeld wanneer werk het onmogelijk maakt tijdens een schoolvakantie weg te gaan. Als het echt niet anders kan, kun je de school schriftelijk verzoeken voor een dergelijk verlof toestemming te verlenen.

Einde van het schooljaar

Het kan voorkomen dat je zoon of dochter al vrij is, terwijl de zomervakantie officieel nog moet beginnen. Er zijn altijd ouders die met het idee spelen alvast op vakantie te gaan, maar zonder gevaar is dat niet!

Die laatste weken vullen we met rapportvergaderingen, het afronden van het schooljaar en het maken van plannen voor het nieuwe jaar. Je zoon of dochter kan in deze weken nog opgeroepen worden, bijvoorbeeld voor het maken van een taak of herexamen, het herkansen van tentamens, inleveren van handelingsdelen/praktische opdrachten e.d.

Dit soort zaken moeten voor de vakantie zijn afgerond en je zoon of dochter moet zich hiervoor beschikbaar houden. Ga je toch op vakantie, dan riskeer je dat bepaalde taken, herkansingen of handelingsdelen niet voldoende zijn afgerond. Met als gevolg dat we jouw zoon of dochter niet kunnen bevorderen.

Je kunt daarom alleen eerder op vakantie met een geldige reden, nadat de school hiervoor officieel toestemming heeft verleend. Bij ongeoorloofd vakantieverlof is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt en de rechter kan een forse geldboete opleggen.

Meer informatie over buitengewoon verlof is hier te vinden.

vakantie