Geuzencollege

Vakantie

Vakantierooster 2019 - 2020

Herfstvakantie 19 okt 2019 t/m 27 okt 2019
Kerstvakantie 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020
Voorjaarsvakantie 22 feb 2020 t/m 1 mrt 2020
Paasweekeinde 10 apr 2020 t/m 13 apr 2020
Meivakantie met Koningsdag op 27 april 23 apr 2020 t/m 6 mei 2020
Hemelvaartvakantie 21 mei 2020 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 31 mei 2020 t/m 1 jun 2020
Zomervakantie 18 jul 2020 t/m 30 aug 2020

 

Verlof buiten de schoolvakanties

Soms willen ouders weten of hun kinderen buiten de vaste vakantieperiodes vrij kunnen krijgen, maar in principe kan dat nooit. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen we dit zogenaamde buitengewoon verlof verlenen, bijvoorbeeld wanneer werk het onmogelijk maakt tijdens een schoolvakantie weg te gaan. Als het echt niet anders kan, kun je de school schriftelijk verzoeken voor een dergelijk verlof toestemming te verlenen.

Einde van het schooljaar

Het kan voorkomen dat je zoon of dochter al vrij is, terwijl de zomervakantie officieel nog moet beginnen. Er zijn altijd ouders die met het idee spelen alvast op vakantie te gaan, maar zonder gevaar is dat niet!

Die laatste weken vullen we met rapportvergaderingen, het afronden van het schooljaar en het maken van plannen voor het nieuwe jaar. Je zoon of dochter kan in deze weken nog opgeroepen worden, bijvoorbeeld voor het maken van een taak of herexamen, het herkansen van tentamens, inleveren van handelingsdelen/praktische opdrachten e.d.

Dit soort zaken moeten voor de vakantie zijn afgerond en je zoon of dochter moet zich hiervoor beschikbaar houden. Ga je toch op vakantie, dan riskeer je dat bepaalde taken, herkansingen of handelingsdelen niet voldoende zijn afgerond. Met als gevolg dat we jouw zoon of dochter niet kunnen bevorderen.

Je kunt daarom alleen eerder op vakantie met een geldige reden, nadat de school hiervoor officieel toestemming heeft verleend. Bij ongeoorloofd vakantieverlof is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt en de rechter kan een forse geldboete opleggen.

Meer informatie over buitengewoon verlof is hier te vinden.

vakantie