Groen van Prinstererlyceum

Bericht over eindexamens

Vanwege de corona-crisis zijn de Centrale Examens van mij afgelast. Hieronder staat de brief die naar alle examenleerlingen is gestuurd hierover.

Beste jongens en meisjes,

We leven in een bijzondere tijd, dat merken we elke dag op dit moment. De gebeurtenissen volgen elkaar in snel tempo op. Ik hoop dat dit bericht jullie in goede gezondheid bereikt.
Vanochtend kregen wij, net als jullie, het bericht dat het centraal examen dit jaar niet door zal gaan. In deze brief zal ik jullie melden op welke manier wij met de ontstane situatie omgaan en welke betekenis dit heeft voor de afronding van dit bijzondere schooljaar.

We ronden het schoolexamen (SE) zo snel mogelijk af. Deze week zijn de laatste reguliere toetsen en de laatste mondelingen. Deze laten we doorgaan volgens het afgesproken rooster omdat we in een vroeg stadium al gekozen hebben voor toetsen op afstand en geen toetsen op school.
Hierna krijgen we te maken met leerlingen die toetsen of onderdelen van het PTA nog moeten inhalen en moeten we rekening houden met de herkansingen van deze laatste toetsweek. Dat vergt enige tijd en enige voorbereiding. Zodra dit alles afgerond is kunnen we de balans opmaken. Wanneer dit precies zal zijn kunnen we nu nog niet zeggen. We zouden op dat moment kunnen spreken over een uitslag in een ‘eerste tijdvak’, zoals dat gebruikelijk is na het centraal examen.
Wanneer we dit kunnen doen is nu nog niet bekend, dat horen jullie zo snel mogelijk.

In een brief van de minister vandaag aan de Tweede Kamer staat het volgende:

Verdere uitwerking maatregel

In de komende periode wordt er verder uitwerking gegeven aan deze maatregel (het niet laten doorgaan van het centraal examen) en zullen alle (praktische) consequenties in samenwerking met alle belanghebbende partijen verder worden uitgewerkt. Dit betreft onder andere de deadline voor het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de slaag-zakbeslissing en hoe de mogelijkheid op een herkansing wordt vormgegeven. Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan worden ingericht voor leerlingen die het niet eens zijn met de beslissing van de school. Scholen en leerlingen worden over de uitwerking van bovenstaande zo snel mogelijk geïnformeerd.

De herkansingen, na de eerste uitslag (het zogenaamde tweede tijdvak), worden dan waarschijnlijk afgesproken in de maand juni. Er zullen mogelijkheden onderzocht worden om vooraf examentrainingen te volgen. Dat gebeurt op afspraak. Hoe dit exact georganiseerd kan worden horen jullie zodra daar duidelijkheid over is.

Je merkt, het is ook voor ons een onzekere tijd, we kunnen nog geen exacte data geven. Voor nu is vooral belangrijk dat jullie de SE-toetsen van deze week zo goed mogelijk maken. Ik wens jullie daarbij, namens jullie docenten en de teamleiding heel veel succes! Zodra er meer bekend is over data krijgen jullie weer bericht.

Harry Chambone
Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht