Groen van Prinstererlyceum

Foto’s

Tot en met de het cursusjaar 2016 – 2017 maakten we heel veel foto’s van allerlei activiteiten die op en rond school plaatsvonden. Die foto’s werden hier gepubliceerd.

Sindsdien is er wat veranderd. Naar aanleiding van Europese regelgeving moet nu elk leerling toestemming geven om foto’s van hem of haar te plaatsen. Bij  leerlingen tot 16 jaar moeten de ouders dat doen. Als het formulier niet is ingeleverd, moeten we er van uitgaan dat er geen toestemming is gegeven. Na herhaalde oproepen hebben we van ruim de helft van de leerlingen geen formulier teruggekregen. Zij hebben dus geen toestemming gegeven. Van de wel ingeleverde formulieren geeft ook nog eens de helft geen toestemming voor publicatie op Internet.

Dit komt er op neer dat het in de praktijk niet meer mogelijk is om foto’s te maken en te plaatsen. Immers op elke foto staan wel personen die daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Als we die toch zouden plaatsen, lopen we het risico op boetes en daar is onderwijsgeld natuurlijk niet voor bedoeld. Het is daarnaast ondoenlijk om elke foto te scannen om te kijken of er misschien iemand opstaat die dat niet wil.

Daarom worden er vanaf nu geen foto’s van leerlingen, of andere personen die op school aan een activiteit hebben meegedaan, meer geplaatst, tenzij iedereen daarvoor toestemming heeft gegeven.

Heb je nog vragen hierover, stuur dan een e-mail naar tvdschaal@lentiz.nl

Cursus 2019-2020

Leerlingen uit 5 vwo met biologie in hun pakket namen op 21 januari deel aan een practicum van de Reizende DNA-labs.

leerlingen bij dna-practicum

Bezoek aan de musical Soldaat van Oranje, 26 september 2019

Reünie van 21 september 2019.
De foto’s van de reüniefotograaf zijn na te bestellen op hun site: www.burfo.nl. Klik daar op “Bekijk mijn foto’s” De inlognaam is GXV en het wachtwoord 019. De foto’s zijn daar tot 23 november 2019 zichtbaar.

Uitreiking van de IB-ceritificates, 20 september 2019

Cursus 2018 - 2019

Diploma-uitreikingen: mavo, vwo en havo, juli 2019

Mutoda , 4 april 2019