Groen van Prinstererlyceum
leerlingen in de klas

Aanmelden leerlingen uit groep 8

Hartelijk dank voor je belangstelling voor ’t Groen. Ons team kijkt er (weer) naar uit om de toekomstige brugklasleerlingen welkom te heten op onze school.

Aanmeldgesprekken

Wanneer jouw kind in groep 8 zit van de basisschool en een advies mavo (vmbo tl), havo of vwo heeft, dan kun je je kind aanmelden voor een gesprek. Dat kan met het online-formulier dat opent via de link hiernaast.
Het formulier is vanaf 1 februari 2020 beschikbaar.

De aanmeldingsgesprekken vinden plaats op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020.

Formulieren

Voor de verwerking van de inschrijving hebben we het ingevulde aanmeldingsformulier en de toestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling nodig.
Het aanmeldingsformulier bestaat uit deel A en deel B (bestaan beide uit twee bladzijden). Je kunt de formulieren downloaden, zodat je ze thuis op je gemak kunt invullen.

Tijdens het aanmeldgesprek

Tijdens het aanmeldingsgesprek moet je de volgende documenten meenemen:

  • Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier (deel A en deel B)
  • Toestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling
  • Ter inzage: identiteitsbewijs. De school mag in verband met de Wet op de bescherming persoonsgegevens geen kopie ID van je vragen, wel vragen wij je het ID-bewijs van de leerling mee te nemen zodat wij de gegevens op juistheid kunnen controleren
  • Advies met aanmeldcode (is het unieke nummer), verplicht voor alle leerlingen van basisscholen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
  • Onderwijskundig rapport (origineel), voor overige scholen
  • Advies basisschool
  • Nio-toets* (indien gemaakt)
  • Dyslexieverklaring (indien van toepassing)

* De Nio-toets is niet hetzelfde als de Cito-toets!