Groen van Prinstererlyceum

Instroom overige leerjaren

Aanmelden klas 2 en hoger

Stap 1 van 4 - Gegevens leerling

Gegevens leerling

Naam(Vereist)
Geslacht(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)

Hartelijk dank voor je belangstelling voor ’t Groen. Ons team staat weer klaar om leerlingen die willen instromen in een hoger leerjaar, welkom te heten op onze school.  

Voor instromen in leerjaar 2 en hoger geldt het volgende:

De aanmeldingen komen op een wachtlijst. De toelating is in eerste instantie afhankelijk van de ruimte die we per leerjaar hebben. Daarnaast spelen meerdere factoren een rol, met name het advies van de huidige school en de motivatie.  

De aanmelding moet voor 1 april 2023 binnen zijn. Dit betekent dat de aanmelding alleen in behandeling wordt genomen als alle onderstaande formulieren binnen zijn (profielkeuzeformulier alleen indien van toepassing) : 

  • Bijlage aanmelding 2023-2024 
  • Voor scholen uit Schiedam/Vlaardingen/Maassluis/Maasland) blauw doorstroomformulier + bijlage doorstroomformulier aan te vragen bij je huidige school  
  • Kom je van buiten de regio: doorstroomformulier voor scholen buiten de regio (laten invullen door de school van herkomst) 
  • Recente cijferlijst + uitslag(en) Cito (VAS), NIO, andere relevante testgegevens  

Voor 3 en 4 mavo

Voor 4 en 5 havo

Voor 4, 5 en 6 vwo

Voor 4, 5 en 6 gymnasium

Bovenstaande formulieren kunnen per post verstuurd worden naar:

Groen van Prinstererlyceum                 
t.a.v. mevrouw Y. Schippers
Rotterdamseweg 55
3135 PT Vlaardingen

Indien u de formulieren niet per post wilt versturen kunt u ze in een gesloten envelop dagelijks tussen 8.15 en 16.30 uur afgeven bij de receptie van onze school. Graag op de envelop vermelden t.a.v. mevrouw Schippers.  

Na de meivakantie wordt er contact met je opgenomen en zal – uitsluitend bij voldoende plaatsingsmogelijkheden – een afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt worden