Groen van Prinstererlyceum

Vakantieplanning 2021-2022

De vakantieplanning voor het schooljaar 2021-2022 is klaar. Hij is goedgekeurd door de MR.

Herfstvakantie: 18 – 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 – 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari 2022 – 4 maart 2022
Paasweekeinde: 15 – 18 april 2022
Meivakantie*: 25 april – 6 mei 2022
Hemelvaartvakantie: 26 – 27 mei 2022
2e Pinksterdag: 6 juni
Zomervakantie: 11 juli – 19 augustus 2022

* Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) vallen in de meivakantie

Naast deze vakanties zijn er door het jaar heen een aantal lesvrije dagen.

Organisatiedagen
Vanuit de Wet op het Voortgezet Onderwijs zijn er in schooljaar 2021-2022 bij elkaar vijf cao-dagen en zeven zogenaamde ‘organisatiedagen’. Organisatiedagen zijn dagen waarop geen onderwijs wordt gegeven, maar waarop docenten andere taken verrichten ten behoeve van het onderwijs. Leerlingen zijn op die dagen in principe vrij, maar kunnen verplicht op school gevraagd worden voor bijvoorbeeld het inhalen van gemiste uren en/of toetsen.

De voor 2021/2022 vastgestelde organisatiedagen zijn:
maandag 30 augustus,
dinsdag 23 november,
woensdag 26 januari,
dinsdag 29 maart,
vrijdag 27 mei,
donderdag 7 juli,
vrijdag 8 juli.

Opleidingsdagen
In de CAO voor het voortgezet onderwijs is afgesproken dat docenten dertig uur per jaar minder voor de klas mogen staan. Deze tijd moeten zij besteden aan het bijhouden van hun eigen deskundigheid. Binnen Lentiz onderwijsgroep is er voor gekozen om een aantal dagen door het jaar heen hiervoor uit te roosteren. Dit zijn onze opleidingsdagen. Er zijn op die dagen geen lessen, leerlingen kunnen wel uitgenodigd worden om inhaalwerk te doen op school.

Voor schooljaar 2021-2022 vallen deze dagen op:
dinsdag 5 oktober,
woensdag 3 november,
maandag 10 januari,
woensdag 16 februari.