Groen van Prinstererlyceum

Vakantieplanning 2022-2023

De vakantieplanning voor het schooljaar 2022-2023 is klaar. Hij is goedgekeurd door de MR.

Herfstvakantie: 24 – 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 dec 2022 – 6 jan 2023
Voorjaarsvakantie: 27 feb – 3 maart 2023
Paasweekend: 7 – 10 april 2023
Meivakantie*: 24 april – 5 mei 2023
Hemelvaartsweekend: 18 – 19 mei 2023
2e Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 10 juli – 18 augustus 2023

* Koningsdag (27 april) valt in de meivakantie

Naast deze vakanties zijn er door het jaar heen een aantal lesvrije dagen.

Organisatiedagen
Vanuit de Wet op het Voortgezet Onderwijs zijn er in schooljaar 2022-2023 bij elkaar vijf cao-dagen en zeven zogenaamde ‘organisatiedagen’. Organisatiedagen zijn dagen waarop geen onderwijs wordt gegeven, maar waarop docenten andere taken verrichten ten behoeve van het onderwijs. Leerlingen zijn op die dagen in principe vrij, maar kunnen verplicht op school gevraagd worden voor bijvoorbeeld het inhalen van gemiste uren en/of toetsen.
De voor 2022-2023 vastgestelde organisatiedagen zijn worden uiterlijk in juni 2022 bekend gemaakt

Opleidingsdagen
In de CAO voor het voortgezet onderwijs is afgesproken dat docenten dertig uur per jaar minder voor de klas mogen staan. Deze tijd moeten zij besteden aan het bijhouden van hun eigen deskundigheid. Binnen Lentiz onderwijsgroep is er voor gekozen om een aantal dagen door het jaar heen hiervoor uit te roosteren. Dit zijn onze opleidingsdagen. Er zijn op die dagen geen lessen, leerlingen kunnen wel uitgenodigd worden om inhaalwerk te doen op school.
Voor schooljaar 2022-2023 worden deze dagen ook uiterlijk in juni 2022 bekend gemaakt.