Groen van Prinstererlyceum
mondkapje

Mondkapjes verplicht vanaf 12 oktober

Het dragen van een mondkapje wordt verplicht op alle Lentiz-scholen, dus ook op 't Groen. Hieronder staat de brief die naar alle ouders / verzorgers van onze leerlingen is gestuurd.

Ouderbrief 8 oktober 2020

Beste ouders, verzorgers,

Woensdag 30 september jl. heeft de overheid scholen een dringende advies gegeven om leerlingen buiten de les mondkapjes te laten dragen in alle situaties waarin we de 1,5 meter tussen leerling en docent en docenten onderling niet goed kunnen waarborgen.

Lentiz heeft dit advies opgevolgd en om die reden haar leerlingen en medewerkers het dringende advies gegeven om vanaf maandag 5 oktober jl. een mondkapje te dragen. Bijna iedereen volgt momenteel dit advies op. Het gaat om ruimtes als de gangen, trappenhuizen, aula e.d. Als uw zoon of dochter in de les of in de aula zit dan mag het mondkapje af.

Zoals we u eerder hebben laten weten, is op alle Lentiz-scholen de afgelopen dagen het gesprek gevoerd met de leden van de Medezeggenschapsraad (of OR bij MBO scholen) om het mondkapje op onze scholen te verplichten. Maandagavond jl. heeft onze MR ingestemd met een verplichting tot het dragen van de mondkapjes buiten de les.

Woensdag 7 oktober jl. heeft het bestuur van Lentiz een extra vergadering met het Platform Medezeggenschap (met hierin vertegenwoordigers van de docenten, leerlingen/studenten en de ouders) gehouden over dit onderwerp.

Er is door het Platform Medezeggenschap ingestemd met het verplichten van het dragen van een mondkapje. Dit gaat maandag 12 oktober in. Dit betekent: dat leerlingen/studenten in ruimtes als de gangen, trappenhuizen, aula e.d. een mondkapje dragen. Als uw zoon of dochter in de les of in de aula zit dan mag het mondkapje af.

We zijn ons ervan bewust, dat er verschillende inzichten bestaan over het nut van het dragen van een mondkapje. Als school zijn we niet de instantie die zich in die discussie kan mengen. Voor ons staat de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen/studenten en medewerkers voorop. Er zijn daarom op alle scholen veiligheids-, gedrags- en hygiënemaatregelen getroffen volgens de basisregels van de Rijksoverheid. Lentiz volgt hierbij het protocol voortgezet onderwijs, het protocol richtlijnen mbo en de richtlijnen van het RIVM.

Het is een bijzondere tijd voor ons allemaal, waarin we met elkaar proberen het coronavirus snel onder controle te krijgen. In de discussie van de afgelopen dagen is het woord solidariteitsmasker gevallen. Zo kunnen we ook naar het mondkapje kijken. Wij vertrouwen erop dat het gezamenlijk dragen van een mondkapje kan bijdragen aan het terugdringen van het aantal besmettingen.

 

Mede namens de Raad van Bestuur,

 

Harry Chambone

Terug naar het nieuwsoverzicht