Groen van Prinstererlyceum

Aanmelden leerjaar 2 en hoger

Instromen in klas 2 of hoger

Hartelijk dank voor je belangstelling voor ’t Groen. Ons team staat weer klaar om leerlingen die willen instromen in een hoger leerjaar, welkom te heten op onze school.

Hiervoor geldt een aantal afspraken. Hieronder vind je een aantal links die je kunt volgen voor de juiste inschrijving.

Let op:

Wil je doorstromen naar 4 havo na het behalen van je mavo (vmbo-tl)diploma, dan is er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Op de pagina doorstroom naar 4 havo lees je daar alles over.

Wil je doorstromen naar 5 vwo na het behalen van je havodiploma, dan moet je ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Alles hierover vind je op de pagina doorstroom naar 5 vwo.

 

Voor instromen in leerjaar 2 en hoger geldt het volgende

De aanmeldingen komen op een wachtlijst. De toelating is in eerste instantie afhankelijk van de ruimte die we per leerjaar hebben. Daarnaast spelen meerdere factoren een rol, met name het advies van de huidige school en de motivatie.

LET OP: Inmiddels is plaatsing in een aantal leerjaren niet meer mogelijk. Als je je kind wilt aanmelden neem dan eerst contact op met school via een e-mail naar groenvanprinsterer@lentiz.nl voordat je allerlei informatie al gaat aanleveren.

De aanmelding kan pas in behandeling worden genomen als alle onderstaande formulieren binnen zijn*:

Bovenstaande formulieren kun je per e-mail versturen aan: yschippers@lentiz.nl 

* Zodra alle bovengenoemde formulieren binnen zijn krijg je een ontvangstbevestiging met daarin de vervolgprocedure.