Groen van Prinstererlyceum

Doorstromen naar 4 havo

Kom je van een andere school?

Kom je van een andere mavo (vmbo-tl) school en wil je doorstromen naar 4 havo op ‘t Groen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De afleverende school moet een positief advies geven.
 • Je doet het mavo-examen in zeven vakken.
 • Aanmelden vóór woensdag 1 april 2020.
 • Daarnaast moet er ruimte zijn, binnen de verschillende clusters van de vakken, om je te plaatsen.

Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als de volgende formulieren binnen zijn:

Bovenstaande formulieren kun je per e-mail versturen aan: yschippers@lentiz.nl

 • Na het behalen van het mavodiploma moet je binnen twee werkdagen een kopie van de cijferlijst hebben ingeleverd bij ‘t Groen (administratie).
 • Het gemiddelde eindcijfer van de vakken met een centraal schriftelijk examen moet minimaal een 6,8 zijn.
 • Je moet voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde afgerond minimaal tweemaal een zeven en eenmaal een 6 hebben behaald voor het centraal examen.
 • Indien je aan de voorwaarden voldoet, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de coördinator en de decaan van 4 havo.
 • Wiskunde B hoort niet tot de mogelijkheid om te kiezen, dus het profiel Natuur en Techniek kan niet worden gevolgd. Echter de vakken van Natuur en Techniek kunnen wel worden gekozen met wiskunde A in het profiel Natuur en Gezondheid.
 • Je mag niet doubleren in 4 havo.

Na het bekend worden van de uitslag kunnen wij het volgende van je vragen om je een goede start te geven in 4 havo:

 • Wiskundelessen om ontbrekende onderdelen bij te werken (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).
 • Lessen in andere sleutelvakken van jouw profielkeuze (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).
 • Opdrachten voor in de zomervakantie.

 

Uiteraard ben je van harte welkom op onze voorlichtingsmiddag op donderdag 6 februari  van 16.00-17.00 uur om de school wat beter te leren kennen. Voor verdere vragen kun je mij mailen of bellen:

Mevrouw S. van Heijningen-Taekema MA
decaan havo
E-mail: staekema@lentiz.nl
Telefoonnummer: 010-4357000

 

Zit je al op 't Groen?

Een overstap naar 4 havo met een mavodiploma is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

 • Er moet een positief advies zijn van het docententeam
 • Je doet mavo-examen in zeven vakken
 • Je meldt je aan vóór woensdag 1 april 2020.

Je aanmelding wordt in behandeling genomen als de volgende formulieren binnen zijn:

 

Bovenstaande formulieren kun je afgeven aan of opsturen naar:

Groen van Prinstererlyceum
t.a.v. mevrouw Y. Schippers
Rotterdamseweg 55
3135 PT Vlaardingen

 

Indien je aan de voorwaarden voldoet (positief advies vanuit de docentenvergadering + beoordeling motivatiebrief + eindcijfers) word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

 • Het gemiddelde eindcijfer van de vakken met een centraal schriftelijk examen moet minimaal een 6,8 zijn.
 • Je moet voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde afgerond minimaal twee maal een zeven en  een maal een 6 hebben behaald voor het centraal examen.
 • Wiskunde B hoort niet tot de mogelijkheid om te kiezen, dus het profiel Natuur en Techniek kan niet worden gevolgd. Echter de vakken van Natuur en Techniek kunnen wel worden gekozen met wiskunde A in het profiel Natuur en Gezondheid.
 • Je mag niet doubleren in 4 havo.

Na het bekend worden van de uitslag kunnen wij het volgende van je vragen om je een goede start te geven in 4 havo:

 • Wiskundelessen om ontbrekende onderdelen bij te werken (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).
 • Lessen in andere sleutelvakken van jouw profielkeuze (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).
 • Leren van de ervaringen van leerlingen die de overstap reeds gemaakt hebben.
 • Opdrachten voor in de zomervakantie.
 • Vormen van studieteams met andere starters in 4 havo.

 

 

Uiteraard ben je van harte welkom op onze voorlichtingsmiddag op donderdag 6 februari  van 16.00-17.00 uur.

Voor verdere vragen kun je mij mailen of bellen:

Mevrouw I.C. de Vries
decaan mavo
E-mail: idvries@lentiz.nl
Telefoonnummer: 010-4357000