Groen van Prinstererlyceum

Doorstromen naar 5 vwo

Kom je van een andere havo school en wil je doorstromen naar 5 vwo op ‘t Groen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De afleverende school moet een positief advies geven;
 • Er moet voor elk vak minimaal een 7 op je eindlijst staan;
 • Je hebt twee moderne vreemde talen gevolgd, bij NT/NG moet je Duits hebben gevolgd en bij EM/CM  moet je Duits of Frans hebben gevolgd;
 • Aanmelden vóór woensdag 1 april 2020

Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als de volgende formulieren binnen zijn:
1.   Het aanmeldformulier, digitaal in te vullen op onze site
2.  
Keuzeformulier 5 vwo
3.
 Toestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling
4. 
Recente cijferlijst + uitslag(en) Cito (VAS), NIO, andere relevante testgegevens

Bovenstaande formulieren kun je per e-mail versturen aan: yschippers@lentiz.nl 

 • Na het behalen van het havodiploma moet je binnen twee werkdagen een kopie van de cijferlijst inleveren bij ‘t Groen (administratie).
 • Als je aan de voorwaarden voldoet, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de decaan vwo en de coördinator van vwo bovenbouw.
 • Op basis van het havo profiel moet een vwo profiel gemaakt kunnen worden, hierbij geldt als minimale eis dat je twee moderne vreemde talen gevolgd moet hebben. (Zie bovenstaande opmerking over NT/NG met Duits en EM/CM met Duits of Frans.)
 • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 5 vwo.

Na het bekend worden van de examenuitslag vragen we je je in de maand juni in te zetten voor het wegwerken van achterstanden om zo een goede start te kunnen maken in 5 vwo.

Zit je al op 't Groen?

Ben je leerling uit 5 havo van ‘t Groen en wil je opstromen naar 5 vwo, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Er moet een positief advies zijn vanuit de docentenvergadering.
 • Het gemiddelde eindcijfer moet minimaal een 7 zijn.
 • Bij NT/NG moet je Duits hebben gevolgd en bij EM/CM moet je Duits of Frans hebben gevolgd.
 • Indien je aan de voorwaarden voldoet, word je uitgenodigd voor een intakegesprek met de decaan vwo en de coördinator vwo bovenbouw.
 • In juni vinden verplichte lessen & activiteiten plaats om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap.
 • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 5 vwo.
 • Aanmelden vóór woensdag 1 april 2020

Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als het volgende formulier binnen is:
Keuzeformulier 5 vwo

Het formulier kun je afgeven op de administratie bij mevrouw Schippers