Groen van Prinstererlyceum

Aanmelden brugklasleerlingen

Hartelijk dank voor je belangstelling voor ’t Groen. Ons team kijkt er naar uit om de toekomstige brugklasleerlingen welkom te heten op onze school.

Aanmelden leerlingen uit groep 8 voor schooljaar 2021-2022

Wanneer je kind in groep 8 zit van de basisschool en een mavo- (vmbo tl), havo-, vwo- of ‘dubbel’ advies heeft, dan kun je je  kind hier (vanaf 1 maart, deze datum is afgesproken met alle scholen in de regio) aanmelden voor een gesprek en is je kind verzekerd van plaatsing als het advies past.

Voor extra zorg zie**.

Vervolgens word je per e-mail uitgenodigd voor het aanmeldgesprek. Deze gesprekken vinden op de volgende data plaats:
maandag 22 maart van 15.30-19.00 uur
dinsdag 23 maart van 15.30-19.30 uur
woensdag 24 maart van 15.30-19.00 uur

Hoe gaat die aanmelding verder

Nadat je je hebt aangemeld voor een gesprek, ontvang je op het door jouw opgegeven e-mailadres een overzicht hiervan. Hierin staat ook de link naar het tweede formulier. Dit formulier moet je, voorzien van je handtekening, samen met onderstaande documenten mee nemen naar het aanmeldgesprek.

  • Advies met aanmeldcode, verplicht voor alle leerlingen van basisscholen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
  • Voor overige scholen: Onderwijskundig rapport (origineel) + advies basisschool
  • Nio-toets* (indien gemaakt)
  • Dyslexieverklaring (indien van toepassing)
  • Ter inzage: Identiteitsbewijs. De school mag in verband met de Wet op de bescherming persoonsgegevens geen kopie ID van u vragen, wel vragen wij u het ID-bewijs mee te nemen zodat wij de gegevens op juistheid kunnen controleren

 

* De Nio-toets is niet hetzelfde als de Cito-toets!

** Bij toegekende extra zorg volgt binnen enkele weken het besluit met betrekking tot plaatsing. Indien jouw kind ook op een andere school staat ingeschreven dan gaat de voorkeursschool hiermee aan de slag en komt jouw kind op een wachtlijst.

Corona-maatregelen

Mocht het, net als afgelopen jaar, vanwege corona niet mogelijk zijn om de gesprekken op school te voeren, dan laten wij je zo spoedig mogelijk weten hoe je de benodigde gegevens kunt aanleveren.