Groen van Prinstererlyceum

Doorstromen naar 4 havo

Kom je van een andere school?

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma is mogelijk als je centraal examen gedaan hebt in zeven vakken.

Voor aanmelding geldt: 

 • Doe dit vóór 1 april 2022.
 • Nadat je je hier hebt aangemeld kan de aanmelding alleen in behandeling worden genomen als alle onderstaande formulieren binnen zijn.
 • Vul de bijlage aanmelding 2022-2023 in
 • Vul het profielkeuzeformulier voor 4 havo in 
 • Zorg voor kopieën van een recente cijferlijst en uitslag(en) Cito (VAS), NIO en andere relevante testgegevens. 
 • Dat er ruimte moet zijn, binnen de verschillende clusters van de vakken, om je te plaatsen. 

Bovenstaande formulieren kun je per post versturen naar Groen van Prinstererlyceum, t.a.v. mevrouw Y. Schippers, Rotterdamseweg 55, 3135 PT Vlaardingen. Indien je de formulieren niet per post wilt versturen kun je ze in een gesloten envelop afgeven bij de receptie van onze school. Graag op de envelop de naam van mevrouw Schippers vermelden.

Alleen als de gevraagde formulieren en kopieën binnen zijn, wordt je aanmelding in behandeling genomen.

De teamleider of coördinator van de havo-afdeling neemt contact op met de school van herkomst en informeert naar je motivatie en studiehouding. Bij een positieve reactie ontvang je van de afdelingsleiding havo een uitnodiging voor een intakegesprek met de coördinator en decaan van de havo-afdeling.

Daarna wordt besloten of je – mits het diploma behaald wordt- voor de havo-opleiding op het Groen van Prinstererlyceum wordt ingeschreven.

Let op: Wiskunde B hoort niet tot de mogelijkheid om te kiezen, dus het profiel Natuur en Techniek kan niet worden gekozen. Echter de vakken van Natuur en Techniek kunnen wel worden gekozen met wiskunde A in het profiel Natuur en Gezondheid.

Na inschrijving kunnen wij het volgende van je verwachten om je een goede start te kunnen geven in   4 havo:

 • Wiskundelessen om ontbrekende onderdelen bij te werken (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).
 •  Lessen in andere sleutelvakken van jouw profielkeuze (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar).
 • Opdrachten voor in de zomervakantie.

Uiteraard ben je van harte welkom op onze voorlichtingsmiddag om de school wat beter te leren kennen.
Datum: donderdag 17 februari 2022 van 16.00-17.00 uur.
In verband met corona kan het zijn dat deze middag op een andere manier wordt georganiseerd. Raadpleeg hiervoor onze website of neem van tevoren contact op met onze school 010-4357000.

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met mevrouw S. van Hove, decaan havo.
E-mail: svhove@lentiz.nl
Telefoonnummer: 010-4357000

 

Zit je al op 't Groen?

Een overstap naar 4 havo met een mavodiploma is alleen mogelijk als je centraal examen gedaan hebt in zeven vakken. 

De stappen voor aanmelding zijn als volgt:  

 • Je woont de voorlichtingsmiddag bij die de decaan organiseert op 17 februari 2022 van 16.00-17.00 uur. 
 • Je schrijft een motivatiebrief en vult het profielkeuzeformulier  voor 4 havo in. Je stuurt beide via de e-mail naar mevrouw Hebing en mevrouw Geleynse van de havo-afdeling met in de cc de decanen mevrouw De Vries en mevrouw Van Hove en de projectleider 4 mavo mevrouw Boere. Je doet dit vóór 1 april 2022. 
 • Je bespreekt met decaan mevrouw De Vries jouw alternatief voor een Mbo-opleiding en meld je ook voor een Mbo-opleiding aan voor vóór 1 april 2022. 
 • Het docententeam mavo wordt om advies gevraagd voor wat betreft je motivatie en studiehouding. 
 • Je wordt door de teamleider en/of coördinator van de havo-afdeling uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarna wordt besloten of je – mits het diploma behaald wordt- voor de havo-opleiding op het Groen van Prinstererlyceum wordt ingeschreven, óf dat je wordt geadviseerd je aan te melden op een andere school voor havo. 

Let op: Wiskunde B hoortniet  tot de mogelijkheid om te kiezen, dus het profiel Natuur en Techniek kan niet worden gekozen.Echter de vakken van Natuur en Techniek kunnen wel worden gekozen met wiskunde A in het profiel Natuur en Gezondheid.  

 Na inschrijving kunnen we het volgende van je verwachten  om je een goede start te kunnen geven in 4 havo:   

 • Wiskundelessen om ontbrekende onderdelen bij te werken (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar). 
 • Lessen in andere sleutelvakken van jouw profielkeuze (in juni of aan de start van het nieuwe schooljaar). 
 • Leren van de ervaringen van leerlingen die de overstap reeds gemaakt hebben.   
 • Opdrachten voor in de zomervakantie.   
 • Vormen van studieteams met andere starters in 4 havo.  

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met
mevrouw I.C. de Vries, decaan mavo.

E-mail: idvries@lentiz.nl
Telefoonnummer: 010-4357000  

Overige e-mailadressen:
Mevrouw Hebing, teamleider havo: ahebing@lentiz.nl
Mevrouw Geleynse, coördinator 4 en 5 havo: hgeleynse@lentiz.nl 
Mevrouw Boere, projectleider 4 mavo: bboere@lentiz.nl
Mevrouw Van Hove, decaan havo: svhove@lentiz.nl