Groen van Prinstererlyceum

Doorstromen naar 5 vwo

Wil je overstappen van 5 havo naar 5 vwo? Dan ben je welkom, op ’t Groen. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden.
Hieronder leggen we uit waar je aan moet voldoen.

Kom je van een andere school?

Kom je van een andere havo school en wil je doorstromen naar 5 vwo op ’t Groen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De afleverende school moet een positief advies geven.
 • De vwo opleiding schrijft voor dat er examen wordt gedaan in minimaal acht vakken waaronder een tweede vreemde taal. Hieruit volgt dat, in het geval van een ontbreken van een achtste vak, voor de zomervakantie wordt gestart met het vwo 4 programma van dit achtste vak. Binnen NT/NG wordt alleen Duits aangeboden, bij EM/CM is er een keuze uit Duits en Frans.
 • Aanmelden vóór 1 april 2022

Nadat je je hier hebt aangemeld kan de aanmelding alleen in behandeling worden genomen als alle onderstaande formulieren binnen zijn:

 1. Bijlage aanmelding 2022-2023
 2. Profielkeuzeformulier 5 vwo
 3. Recente cijferlijst + uitslag(en) Cito (VAS), NIO, andere relevante testgegevens

Bovenstaande formulieren kun je per post versturen naar Groen van Prinstererlyceum, t.a.v. mevrouw Y. Schippers, Rotterdamseweg 55, 3135 PT Vlaardingen. Indien je de formulieren niet per post wilt versturen kun je ze in een gesloten envelop afgeven bij de receptie van onze school. Graag op de envelop de naam van mevrouw Schippers vermelden.

 • Na het behalen van het havodiploma dient de leerling binnen twee werkdagen een kopie van de cijferlijst te hebben ingeleverd bij ’t Groen (administratie mevrouw Schippers).
 • Als je aan de voorwaarden voldoet, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de decaan van het vwo en de coördinator vwo-bovenbouw.
 • Op basis van het havo profiel moet een vwo-profiel gekozen kunnen worden. Hierbij geldt als minimale eis dat je een tweede moderne vreemde taal kiest. (Zie bovenstaande opmerking over nt/ng met Duits en em/cm met Duits of Frans.)
 • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 5 vwo.

Na het bekend worden van de examenuitslag vragen we je je in de zomermaanden in te zetten voor het wegwerken van eventuele achterstanden om zo een goede start te kunnen maken in 5 vwo.

Mevrouw drs. A.J. Kwakernaak
E-mail: akwakernaak@lentiz.nl
Telefoonnummer: 010-4357000 

Zit je al op 't Groen?

Ben je een leerling uit 5 havo van ’t Groen en wil je doorstromen naar 5 vwo, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 • Er moet een positief advies zijn vanuit de docentenvergadering. 
 • De vwo opleiding schrijft voor dat er examen wordt gedaan in minimaal acht vakken waaronder een tweede vreemde taal. Hieruit volgt dat, in het geval van een ontbreken van een achtste vak, voor de zomervakantie wordt gestart met het 4 vwo programma van dit achtste vak. Binnen nt/ng wordt alleen Duits aangeboden, bij em/cm is er een keuze uit Duits en Frans. 
 • Indien je aan de voorwaarden voldoet word je uitgenodigd voor een intakegesprek met de decaan van het vwo en de coördinator vwo-bovenbouw.
 • In juni vinden verplichte lessen & activiteiten plaats om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap. 
 • Leerlingen die overstappen mogen niet doubleren in 5 vwo

Aanmelden vóór 1 april 2022.
Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als je het profielkeuzeformulier (o.v.b. beschikbaar vanaf 1 februari 2022) 5 vwo hebt gemaild naar de heer Van der Poel en mevrouw De Deugd van de vwo-afdeling met in de cc mevrouw Hebing en de decaan mevrouw Kwakernaak. 

E-mailadressen:
De heer Van der Poel: jvdpoel01@lentiz.nl
Mevrouw De Deugd: cddeugd@lentiz.nl
Mevrouw Hebing: ahebing@lentiz.nl
Mevrouw Kwakernaak: akwakernaak@lentiz.nl