Groen van Prinstererlyceum

Flexrooster

Dit rooster houdt in dat je per dag vier lesblokken van 60 minuten volgt. Hiervan kun je een deel zelf indelen in overleg met je coach. Ben je goed in een vak dan heb je waarschijnlijk genoeg aan een of twee blokken. Is er meer aandacht nodig voor een vak dan kun je kiezen voor extra VSWT-uren.

In de ochtend, of aan het einde van de middag kun je tijdens SWT-uren huiswerk maken of in stilte werken/leren.

Eigen verantwoordelijkheid

Door de keuzemogelijkheden krijg je mede verantwoordelijkheid over je leerproces. Door deze keuzevrijheid ervaren onze leerlingen een gevoel van autonomie en dat vergroot de motivatie. Je krijgt deze vrijheid zolang het goed gaat met je cijfers en gedrag.

Het rooster per schooldag

Structuur

Studiewerktijd (SWT).
Leerlingen werken alleen of samen met anderen aan hun huiswerk of projecten onder begeleiding van een docent. Ze komen met voldoende werk en de juiste spullen naar dat uur.

Vakstudiewerktijd (VSWT)
Leerlingen kunnen steunles krijgen voor een specifiek vak. Ze verdiepen zich in een vak onder begeleiding van een vakdocent.

Naast SWT en VSWT zijn er nog andere invullingen mogelijk van studiewerktijd, bijvoorbeeld GSWT (groep) of SSWT (stilte).

Flexstart
In deze 25 minuten kijken we onder andere vooruit naar de dag, plannen we VSWT-momenten en staan we stil bij de actualiteit.
Je hebt intensief contact met je coach, zowel in het coachuur, bij de Flexstart en bij het Flexslot.

Talentklassen
Extra lessen voor sport, toneel, muziek, dans, film, techniek etc. Deze kunnen langer dan 40 minuten duren.