Groen van Prinstererlyceum
't Groen is Flex

Waarom het Flexrooster?

In het Flexrooster is er veel tijd voor individuele begeleiding en het biedt leerlingen de mogelijkheid om hun onderwijstijd zelf in te delen naar hun persoonlijke behoefte.
Dit zorgt voor optimalisering van het leerproces door:

  • Onderwijs op maat. Er wordt ingespeeld op de individuele leerbehoefte van de leerling.
  • Leerlingen hebben het gevoel van autonomie door de keuzevrijheid. Dit vergroot de motivatie.
  • Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.
  • Leerlingen kunnen samenwerken met leerlingen buiten hun niveau en leerjaar.

De leerlingen volgen drie of vier vakken per dag, in blokken van 80 minuten. Na elke les is er een pauze. Voor en na het volgen van de lessen is er tijd om huiswerk te maken in de SWT’s, GSWT’s of VSWT’s. Per week moeten leerlingen zich voor minimaal vijf van deze studie-uren inschrijven.

 

Het rooster per schooldag

Je begint de dag met een lesblok van 80 minuten.

Daarna is er een pauze van 20 minuten.

Dan weer een blok van 80 minuten, gevolgd door een (lunch-)pauze van 30 minuten.

Vervolgens het derde blok van 80 minuten met daarna een pauze van een kwartier.

Je kunt vóór het eerste blok en ná het derde blok intekenen op een swt-uur, een vswt-uur of een gswt-uur.

Valt er een blok uit, of heb je een tussenblok in je rooster, kun je je inschrijven in de stilte werkruimtes voor een swt-uur.

In de bovenbouw is het soms nodig om een vierde lesblok van 80 minuten in te roosteren.

Op de lestijden-pagina kun je vinden hoe laat de lessen en pauzes precies beginnen.

Structuur

SWT = Studiewerktijd. Leerlingen werken alleen of samen met anderen aan hun huiswerk of projecten onder begeleiding van een docent. Ze komen met voldoende werk en de juiste spullen naar dat uur.

VSWT = Vakstudiewerktijd. Leerlingen kunnen steunles krijgen voor een specifiek vak. Ze verdiepen zich in een vak onder begeleiding van een vakdocent.

GSWT = Groepsstudiewerktijd. Dit is nieuw in de cursus 2019 – 2020. Deze zijn in Somtoday te herkennen door het feit dat ze in de lokalen 401, 402 en 403 geroosterd zijn.
In een G(roeps)SWT-uur kun je samenwerken aan opdrachten, werkstukken, presentaties e.d.

Talentklas = Extra tijd voor sport, toneel, muziek, dans, film, techniek etc. Deze kunnen langer dan 40 minuten duren.

Eigen verantwoordelijkheid

Leerlingen kunnen met dit rooster zelf hun dag indelen. Uit alle SWT-uren moeten ze er vijf kiezen. Of ze deze uren in de ochtend of de middag volgen en naar welke docent of naar welk vak ze gaan is aan hen. Als leerlingen een tussenblok hebben kunnen ze ook terecht in speciale stilteruimtes, waar ieder voor zich in stilte kan werken. De klassen 1 en 2 zijn er drie swt’s ingeroosterd waarop de mentor met de hele klas werkt aan studievaardigheden en andere mentor-zaken.

Talentprogramma

’t Groen vindt dat school een sociale plek moet zijn waar ook aandacht is voor andere zaken dan schoolvakken. Daarom wordt er in de middagen een buitenschools programma verzorgd met workshops op verschillende gebieden zoals kunst, techniek en sport. De leerlingen uit klas 1 en 2 mogen één swt-uur inruilen voor deelname aan het talentprogramma. Er zal elke periode keuze zijn uit acht à tien workshops.