Groen van Prinstererlyceum

TTO-bijdragen

Als je tto-lessen volgt bij ons op de havo en het vwo, zijn daar extra kosten aan verbonden. Deze kosten worden niet door het ministerie van Onderwijs vergoed. Daarom vragen wij je een extra bijdrage voor deze opleiding.                                                                                                                               

In leerjaar 1 is dat voor extra lessen verzorgd door native speakers.
In leerjaar 3 voor het examen Cambridge en leerjaar 5/6 het IB-examen.
Ook de buitenlandse reizen, die een belangrijk onderdeel zijn van de tto-opleiding, kosten geld. Deze reizen vinden plaats in de brugklas (naar Engeland) en in klas 3 (uitwisseling met een Europese school).
Daarnaast gaan leerlingen uit klas 5 op een buitenlandse stage. Ook hieraan zijn kosten verbonden.

Als ouders/verzorgers niet in staat zijn om deze kosten te betalen, zijn er mogelijkheden om hierin tegemoet te komen.

  • Er kan gespreid betaald worden. 
  • Ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van gemeentefondsen of Stichting Leergeld. 
  • Als deze middelen niet voldoende zijn kan er gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend.

Je kunt hierover contact opnemen met mevrouw Van Marion (avmarion@lentiz.nl)

De bedragen voor de diverse leerjaren vindt u in een uitgebreid kostenoverzicht in onze schoolgids op www.groenvanprinsterer.nl