Groen van Prinstererlyceum

Wie doet wat?

Wie doet wat op ’t Groen? Op onze school gaat het om zo goed mogelijk onderwijs voor onze leerlingen. Dat begint natuurlijk in de lessen, maar daaromheen zijn er meer mensen betrokken bij de leerlingen. Hieronder zie je wie er allemaal klaar staan voor een zo goed mogelijk resultaat van een leerling. 

De vakdocent 

De vakdocent geeft de lessen in zijn/haar vak. Wil je daarover informatie, stuur dan een e-mail naar de vakdocent. Alle e-mailadressen vind je in de personeelslijst. 

De mentor / coach 

Op onze scholengemeenschap is de mentor de spil van de leerlingenbegeleiding. De mentor is dus de persoon bij uitstek bij wie je terecht kunt voor (en met) algemene informatie over de resultaten en het wel en wee van jouw kind. In de onderbouw werken we met een klassikale mentor. In een aantal bovenbouwklassen kiezen de leerlingen hun eigen coach, die net als een klassikale mentor zijn of haar ‘eigen’ leerlingen begeleidt. 

De coördinator 

De coördinator van een bepaalde afdeling (mavo, havo en vwo) houdt zich met name bezig met de dagelijkse gang van zaken op die afdeling. Hij /zij neemt contact op met leerlingen en ouders als er zaken spelen die buiten de mentorrol vallen. 

De schooldecaan 

De schooldecaan is gespecialiseerd op het gebied van studie- en beroepskeuze. 

De vertrouwenspersoon 

Als er sprake is van seksuele intimidatie of andere vormen van machtsmisbruik, kan een leerling altijd terecht bij een van de twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn de heer K. Leewis en mevrouw R. van Dorp. 

De directie 

De directie draagt de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er op school gebeurt. Zij draagt zorg voor het functioneren van leerlingen en personeel. De directeur en de teamleiders van de onderwijseenheden vormen samen de directie. Hierbij is de teamleider eindverantwoordelijk voor alle leerling- en onderwijszaken op zijn/haar afdeling. De teamleider kun je altijd bellen als er problemen zijn of als je informatie wil. 

Speciaal in dit verhaal is de begeleiding voor leerlingen die een extra steuntje nodig hebben. In dat geval komt het ondersteuningsteam in actie. Het ondersteuningsteam bestaat uit: 

De ondersteuningscoördinator 

De ondersteuningscoördinator coördineert in school de ondersteuning voor de leerlingen met een specifieke hulpvraag. Die vraag kan liggen op cognitief, pedagogisch en/of sociaal-emotioneel gebied. 

 

De orthopedagoog 

De orthopedagoog is expert op gebied van individueel gedrag en ontwikkeling. De orthopedagoog wordt ingezet om leerlingen die problemen ondervinden bij het naar school gaan te ondersteunen en ouders en medewerkers van school te adviseren over de begeleiding van deze leerlingen. 

De leerlingbegeleider 

De leerlingbegeleider is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (extra ondersteuning). 

De dyslexiecoach 

De dyslexiecoach regelt de ondersteuning voor leerlingen met een diagnose dyslexie. Daarnaast screent zij leerlingen waarbij een vermoeden is van dyslexie.  

De gezinsspecialist 

De gezinsspecialist is vier dagen per week op school aanwezig en is afkomstig van Minters. De gezinsspecialist voert gesprekken met leerlingen die vastlopen in hun functioneren en betrekt zo veel mogelijk de ouders in de begeleiding van de leerling. 

De onderwijsondersteuningsspecialist 

De onderwijsondersteuningsspecialist (OOS) is een dag per week op school aanwezig en is afkomstig van het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. De OOS geeft advies over de onderwijsbehoeften van de leerling en brengt deze in kaart.