Groen van Prinstererlyceum

Wie doet wat?

Wie doet wat op ’t Groen? Op onze school gaat het om zo goed mogelijk onderwijs voor onze leerlingen. Dat begint natuurlijk in de lessen, maar daaromheen zijn er meer mensen betrokken bij de leerlingen. Hieronder zie je wie er allemaal klaar staan voor een zo goed mogelijk resultaat van een leerling.

Speciaal in dit verhaal is de begeleiding voor leerlingen die een extra steuntje nodig hebben. Via de link hiernaast kom je op de pagina met informatie hierover.

De vakdocent
De vakdocent geeft de lessen in zijn/haar vak. Wil je daarover informatie, stuur dan een e-mail naar de vakdocent. Alle e-mailadressen vind je in de personeelslijst

De mentor / coach
Op onze scholengemeenschap is de mentor de spil van de leerlingen-begeleiding. De mentor is dus de persoon bij uitstek bij wie je terecht kunt voor (en met) algemene informatie over de resultaten en het wel en wee van jouw kind. In de onderbouw werken we met een klassikale mentor. In een aantal bovenbouw klassen kiezen de leerlingen hun eigen coach, die net als een klassikale mentor zijn of haar “eigen” leerlingen begeleidt

De coördinator
De coördinator van een bepaalde afdeling (mavo, havo en vwo) houdt zich met name bezig met de dagelijkse gang van zaken op die afdeling. Hij /zij neemt contact op met leerlingen en ouders als er zaken spelen die buiten de mentor-rol vallen.

De teamleider
De teamleider is eindverantwoordelijk voor alle leerling- en onderwijszaken op zijn/haar afdeling.
De teamleider van een onderwijseenheid kun je altijd bellen als er problemen zijn of als je informatie wil.

De schooldecaan
De schooldecaan is gespecialiseerd op het gebied van studie- en beroepskeuze.

 

 

leerling met leerlingbegeleider
Ik kan altijd terecht bij mijn mentor, en anders bij de leerlingbegeleider
Begeleiding

De leerlingbegeleider
De leerlingbegeleider is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met persoonlijke problemen.

De vertrouwenspersoon
Als er sprake is van seksuele intimidatie of andere vormen van machtsmisbruik, kan een leerling altijd terecht bij een van de twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn de heer H. Dormans en mevrouw R. van Dorp.

De gezinsspecialist
De gezinsspecialist voert gesprekken met leerlingen die vastlopen in hun functioneren. De gezinsspecialist zal zo veel mogelijk ouders betrekken in de begeleiding van de leerling.

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator coördineert in school de zorg voor de leerlingen met een specifieke zorgvraag. Die vraag kan liggen op cognitief, pedagogisch en/of sociaal-emotioneel gebied.

De directie
De directie draagt de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er op school gebeurt. Zij draagt zorg voor het functioneren van leerlingen en personeel. Heb je vragen dan is een van hen altijd bereikbaar.