Groen van Prinstererlyceum

Decanaat

Speciale begeleiding

Als je een keer vastloopt, kun je terecht bij bijvoorbeeld de leerlingbegeleider

Begeleiding

Wanneer een leerling de school verlaat, hetzij “voortijdig”, hetzij met het gewenste diploma op zak, zal vaak de vraag rijzen: Wat nu? Kies ik een beroep? En zo ja, in welke richting moet ik mij dan bekwamen? Ga ik naar een andere school, welke school kan of moet dat dan zijn en heb ik er voldoende vooropleiding voor? Of ga ik studeren aan een universiteit, ROC ( regionaal opleidingscentrum ) of hogeschool? Om het antwoord op deze vraag te helpen vinden, is het schooldecanaat in het leven geroepen.

Daarnaast zijn de schooldecanen nauw betrokken bij keuze van leerwegen en profielen van de mavo, de keuze van de profielen in de Tweede Fase van havo en vwo en bij de samenstelling van de keuzepakketten voor de eindexamens. Immers, het gekozen pakket kan van groot belang zijn, soms zelfs van beslissend belang bij latere studie- of beroepskeuze. De decanen coördineren daarvoor lessen en andere activiteiten in het kader van LOB (Loopbaanoriëntatie en Begeleiding) op de mavo en in de Tweede Fase van havo en vwo.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Qompas. Via de link in het menu hiernaast kun je het privacyreglement van Qompas inzien.

Voorlichtingsfilm overstap mavo-havo

Ga jij dit jaar je mavo (vmbo-TL)-diploma halen en wil je door naar de havo op ’t Groen? Er is een presentatie gemaakt waarin de overstap van 4 mavo naar 4 havo wordt uitgelegd.

Bekijk dit filmpje via de link in het menu hiernaast.

Ook op andere terreinen kan het decanaat de nodige informatie verschaffen, bijvoorbeeld over aanvraag studiefinanciering. Tevens verstrekken de decanen inlichtingen aan derden, b.v. aan een werkgever, een andere school of een instantie die beurzen verstrekt.

 

Op ’t Groen zijn drie decanen werkzaam:

Voor mavo: mevr. I. de Vries (idvries@lentiz.nl)
Voor havo: mevr. S. Taekema (staekema@lentiz.nl)
Voor vwo: mevr. A. Kwakernaak (akwakernaak@lentiz.nl)