Groen van Prinstererlyceum

Regeling Schoolexamens i.v.m. corona-crisis

Bericht voor ouders van onze examenleerlingen

Zoals u in het nieuws heeft hebt vernemen, heeft het Ministerie van OCW bekendgemaakt dat scholen voor examenleerlingen een uitzondering mogen maken op de regel dat er geen onderwijsactiviteiten of toetsen op scholen mogen plaatsvinden. Het schoolexamen (SE) moet worden afgerond, maar PTA-toetsen mogen voor wat betreft de vorm, duur, inhoud en het aantal worden aangepast. Aanpassingen worden door de directeur en de examensecretaris vastgesteld en moeten ter instemming worden voorgelegd aan de MR. Ouders en leerlingen dienen over de aanpassingen te worden geïnformeerd.

Het Groen van Prinstererlyceum kiest ervoor – in het belang van de gezondheid van ons allemaal – om geen SE-toetsen op school af te nemen. Wij organiseren de afronding als volgt:

  • Voor iedere schriftelijke toets krijgen de leerlingen een alternatieve toetsopdracht.
  • Zij maken deze opdracht thuis, op de dag en het tijdstip dat de oorspronkelijke toets gepland stond. We volgen dus het toetsrooster zoals dat oorspronkelijk gold voor deze week in de week van 23 maart.
  • Bij de toetsopdracht zal vermeld staan hoe de leerling zijn/haar werk moet inleveren.

Voor iedere mondelinge toets geldt dat de docent de leerling op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip zoals afgesproken was voor deze week, opbelt of uitnodigt voor een Zoom Meeting in de toetsweek van 23 maart. Dat laatste betreft een gratis app, instructie aan de leerlingen volgt. Aan de leerlingen wordt het verzoek gedaan hun 06-nummer naar de docent(en) van het mondeling te mailen. Via hun e-mailberichten in Somtoday, die zij iedere dag moeten checken, ontvangen zij eventueel een uitnodiging voor een Zoom Meeting om het mondeling af te nemen.

Mocht uw zoon/dochter  in verband met ziekte niet in staat zijn deel te nemen aan een toets of mondeling, dan geldt zoals altijd de regel dat u voor aanvang van de toets/het mondeling naar school belt om uw kind ziek te melden. In april zal een inhaalmoment (met behoud van herkansing) georganiseerd worden.

Op deze manier hebben we op 27 maart het SE voor het grootste deel afgerond. Vanaf maandag 30 maart gaan we aan de slag met zoveel mogelijk online-lessen en vragenuurtjes voor de examenleerlingen.

Onze docenten zijn druk met het samenstellen van alternatieve toetsen. Vrijdag a.s. worden de aanpassingen aan de MR voorgelegd, waarna de leerlingen en u geïnformeerd zullen worden over de aanpassingen en de praktische uitvoering in de komende week.

Voor de leerlingen 6 vwo met tekenen en de leerlingen 4 mavo met bte (kunst) in hun pakket geldt dat het praktijkexamen voorlopig niet doorgaat. Pas na 6 april komt hier meer informatie over beschikbaar.

Wij begrijpen dat bovenstaande misschien vragen bij u oproept. Mailt u dan gerust naar de teamleider van de afdeling van uw kind. Uw zoon/dochter heeft deze informatie inmiddels via Somtoday ontvangen.

Tot slot: wij zullen er alles aan doen om onze examenleerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het centraal examen. We gaan er voorlopig van uit dat dat in mei doorgaat. Van onze leerlingen verwachten we de discipline en het doorzettingsvermogen om thuis aan de slag te gaan en te blijven. Daar zullen zij u misschien hard bij nodig hebben. Laten we vertrouwen hebben in de goede afloop!

Met vriendelijke groet,

Mevrouw A. (Anouk) Hebing-Smith  MEd
teamleider havo

J. (Jordi) van der Poel
teamleider vwo

Mevrouw drs. L.H. (Linda) Vermeulen
teamleider mavo

Terug naar het nieuwsoverzicht