Groen van Prinstererlyceum

School gesloten vanwege Corona-virus

De raad van bestuur van Lentiz heeft besloten om alle lessen en andere les-gebonden activiteiten op alle onderwijslocaties van Lentiz op te schorten tot en met eind mei 2020. We zien ons genoodzaakt deze maatregel te nemen vanwege de aangescherpte richtlijnen van de overheid, de toenemende onrust en veel vragen van leerlingen, ouders en medewerkers in verband met de verdere verspreiding van het coronavirus. Lentiz streeft naar maximale veiligheid van studenten en medewerkers.

Wat betekent dit voor onze leerlingen:

  • Er vinden geen onderwijsactiviteiten plaats op de locaties van Lentiz in ieder geval tot en met eind mei 2020.
  • De toetsweek gaat dus niet door, daarna zijn er geen lessen en er zijn geen SWT-uren tot en met eind mei 2020.
  • Het is een bijzondere situatie, die de indruk geeft dat de leerlingen vrij zijn. Dat is natuurlijk niet het geval. Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze voor andere vormen van onderwijs beschikbaar zijn. Zij moeten ook zelfstandig het schoolwerk bijhouden via Somtoday.
  • We bekijken snel hoe we ons onderwijs digitaal kunnen aanbieden om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Het ministerie van OCW geeft de komende dagen aan wat we kunnen doen voor de examenkandidaten rondom de PTA-onderdelen, de examentrainingen en het examen.
  • We verzoeken je bij gezondheidsklachten van je kind, zoals aangegeven door het RIVM, je kind ziek te melden bij school, zodat er zicht blijft op het aantal ziekmeldingen.

Hoe verder?

We volgen de ontwikkelingen en maatregelen van het kabinet en laten ons goed informeren over de achtergronden en de gevolgen. We zullen de informatie op onze website actueel houden. Houd daarom de e-mail en/of de website, goed in de gaten.

Het gebouw is open en telefonisch bereikbaar, van 09:00 – 12:00 uur. Leerlingen kunnen o.a. hun boeken ophalen uit hun kluisje, als ze deze nog niet thuis hebben. Mocht je dringend opvang nodig hebben voor je kind dan kun je contact opnemen met school.

Vragen?

Voor verdere vragen kun je terecht bij de teamleider van de afdeling van je kind.

Met vriendelijke groet,
Harry Chambone
Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht