Groen van Prinstererlyceum
leerlingen in examenzaal

Examenzaken en PTA’s

In de bovenbouw is het onderwijs voor een groot deel gericht op het examen. Dat bestaat uit twee delen: het schoolexamen met toetsen die je in de hele periode van de bovenbouw kunt krijgen en het centraal examen dat de afsluiting is in het examenjaar Om het hele examen (SE en CE) goed te laten verlopen heeft de overheid een aantal regels opgesteld. Elke school moet een examenreglement hebben en een PTA. Dit laatste staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin beschrijven we hoe je schoolexamendossier wordt opgebouwd: welke toetsen moet je maken en hoe tellen die mee in het dossier.

Resultaatverbeteringstoetsen

Nu er in 2020 geen Centraal Examen (CE) is, wordt de eindstand School Examen (SE) ook de eindstand op je cijferlijst. Hiermee wordt bepaald of je geslaagd bent. Om toch te zorgen voor een herkansingsmogelijkheid heeft de overheid de resultaatverbeteringstoetsen (RV’s) bedacht. Dit zijn toetsen die in principe over alle SE-stof gaan.

Elke leerling mag 2 van deze RV’s doen. Ook als je geslaagd bent, mag je één of twee RV’s doen om je cijferlijst te verbeteren.

Hiernaast staat per  afdeling voor elk vak wat er getoetst zal worden op de RV voor dat vak.

 

Examenreglementen

Via de links op deze pagina kun je het voor jou geldende examenreglement vinden.

Voor jou geldt het reglement van het jaar dat je in de bovenbouw begonnen bent, dus dat je in 3 mavo, 4 havo of 4 vwo zat. Het zijn allemaal pdf-files, waar Acrobat reader voor nodig is.

PTA's

Met ingang van 2019-2020 gaan we over op een PTA voor je hele bovenbouw-periode. Dat noemen we een cohort. De leerlingen uit 3 mavo, 4 havo en 4 vwo krijgen dus in een keer te zien wat er van ze verwacht wordt in de twee of drie examenjaren.

Voor 4 mavo, 5 havo, 5 vwo en 6 vwo geldt nog de oude opzet van een PTA per leerjaar.

Je vindt het PTA voor jouw lichting via het menu hiernaast.

In verband met de coronacrisis zijn de cohort-PTA’s van mavo, havo en vwo in juni 2020 aangepast. De links hiernaast verwijzen naar de nieuwe versies

Aangepaste PTA's examenklassen vanwege de corona-crisis

Vanwege de corona-crisis is de school gesloten. De derde toetsperiode voor de examenklassen was nog niet afgesloten op 16 maart.
Daarom wordt een aantal SE-domeinen op een aangepaste wijze getoetst.
Hiernaast vind je de links naar die aangepaste PTA’s. Ze zijn goedgekeurd door de MR in een speciale vergadering van 20 maart 2020.

Aangepaste PTA's examenklassen

Aangepaste PTA's voor-examenklassen vanwege de coronacrisis

Vanaf 18 maart is het onderwijs omgegooid vanwege de coronacrisis.
Hierdoor veranderde ook de toetsmogelijkheden voor de leerlingen. In de voor-examenklassen worden al toetsen voor het Schoolexamen afgenomen. Hiernaast vind je de aanpassingen in de PTA’s van de diverse klassen.

Aangepaste PTA's voor-examenklassen