Persinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Francine Boerstoel

Voorlichter en manager PR & Communicatie

Lentiz onderwijsgroep

e


fboerstoel@lentiz.nl 

t


010 - 204 16 48

m


06 - 10 91 10 91
Lentiz onderwijsgroep is een innovatieve scholengroep met veertien scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De scholen bevinden zich in de economische regio’s Greenport, Mainport, Midden-Delfland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en zijn verspreid over zeven gemeenten. We zowel vmbo-, havo- en vwo-onderwijs als mbo-opleidingen. Met onze mbo-opleidingen bekennen we duidelijk kleur: zij bevinden zich in de groene sector. We richten ons op thema’s zoals flora en fauna, natuurbeheer en milieu, maar ook op commercieel ondernemen in het groene domein.