Disclaimer

Disclaimer www.lentiz.nl

Algemene informatie Lentiz onderwijsgroep 

De website van Lentiz onderwijsgroep is bedoeld om algemene informatie te geven over de onderwijsgroep en de aan haar verbonden scholen. Lentiz spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kan aan de website geen rechten worden ontleend.


Auteursrechten 

Op de website rust een auteursrecht van Lentiz onderwijsgroep. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.


Hyperlinks 

De website kan hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van Lentiz onderwijsgroep liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Lentiz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.


Privacy

Lentiz onderwijsgroep respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Zie voor meer informatie de privacyverklaring en cookieverklaring van onze site.


Aansprakelijkheid 

Het bezoek aan de website van Lentiz onderwijsgroep is voor uw eigen rekening en risico. Lentiz sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek aan deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door Lentiz onderwijsgroep.


Gedragscode voor gebruik  

In het geval van plaatsen van informatie en/of berichten op webpagina’s -die vallen onder het beheer van Lentiz onderwijsgroep, gelden de volgende richtlijnen en regels:

 • Het is verboden zich beledigend en/of aanstootgevend uit te laten.  Onder beledigend en/of aanstootgevend is in ieder geval begrepen uitlatingen van pornografische, racistische of discriminerende aard en die anderszins in strijd zijn met de wet en goede zeden.
 • Het is niet toegestaan onderwerpen of organisaties van politieke en/of persoonlijke aard aan de orde te stellen, te bepleiten en te propaganderen, die het belang dan wel de eer of goede naam van Lentiz onderwijsgroep zouden kunnen schaden.
 • Het is verboden zich zodanig uit te laten dat dit een strafbaar feit kan opleveren, dan wel oplevert.
 • Voor Lentiz-leerlingen, -studenten en -medewerkers gelden  voor gebruik van informatie- en communicatievoorzieningen van Lentiz de volgende gedragscodes:
  • Gedragscode leerlingen voor ICT- en internetgebruik
  • Gedragscode medewerkers voor ICT- en internetgebruik
  • Protocol sociale media
 • Lentiz onderwijsgroep heeft het recht om de informatie die via haar website door gebruikers openbaar wordt gemaakt te wijzigen, te bewerken en te verwijderen, dan wel ten behoeve van haarzelf en derden te gebruiken.


Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 01-12-2017.