Informatieveiligheid

Scholen zetten steeds vaker ict en digitale leermiddelen in voor het aanbieden van een eigentijdse leeromgeving en onderwijs op maat. Deze nieuwe mogelijkheden betekenen ook extra risico's, omdat de afhankelijkheid van deze middelen toeneemt en veel gegevens digitaal worden opgeslagen. Zo kunnen uitval van computers, kwijtraken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen van bepaalde gegevens ernstige gevolgen hebben. Voorbeelden zijn: een toets of een les die niet kan doorgaan omdat een bepaald systeem niet beschikbaar is, ongeldig verklaren van examens omdat examenwerk is zoekgeraakt, of het in verkeerde handen komen van persoonsgegevens van leerlingen door een hack. Scholen moeten dan ook passende maatregelen treffen om de informatieveiligheid te waarborgen.

 

Persoonsgegevens en privacy

Voor het geven van onderwijs kan Lentiz niet zonder persoonsgegevens. Bij het omgaan met dergelijke privacygevoelige informatie moeten wij voldoen aan strakke wetgeving. Vooral ten aanzien van privacy van jongeren onder de 16 jaar hanteert de wet strenge regels, vanwege hun grotere kwetsbaarheid. Maar uiteraard moeten alle leerlingen, studenten, medewerkers en andere betrokkenen van Lentiz erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun persoonsgegevens.

 

Veiligheid en beveiligen

Voor Lentiz is veiligheid een van onze kernwaarden: wij staan voor een veilige leeromgeving zowel in ons onderwijs, in onze gebouwen en op onze terreinen, als in de manier waarop we met elkaar omgaan. Dit betekent dat wij ook vanuit onze visie gemotiveerd zijn om (persoons)gegevens van leerlingen, studenten en medewerkers alleen rechtmatig en zorgvuldig te verzamelen en te beveiligen.
Voor beveiliging van informatie zijn er allerlei maatregelen zoals het installeren van een firewall, virusscan of toegangsbeveiliging. Veiligheid van informatie en privacy is daarnaast sterk afhankelijk van menselijk gedrag. Lentiz zorgt er dan ook voor dat alle medewerkers zich bewust zijn van hun rol in informatieveiligheid.