Maken en gebruiken beeldmateriaal

Lentiz maakt voor verschillende doeleinden gebruik van foto’s en video’s waarop onze leerlingen en studenten te zien zijn. Dit kunnen zowel onderwijskundige, administratieve als PR‑doeleinden zijn. In sommige gevallen moeten wij toestemming vragen aan onze leerlingen en studenten (16 jaar of ouder) of hun ouders/verzorgers (indien leerlingen jonger zijn dan 16 jaar) voor het gebruik van dit beeldmateriaal.


Beeldmateriaal voor onderwijskundige en administratieve doeleinden

Voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden heeft de school geen toestemming nodig. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Hiervoor gelden wel de gewone privacyregels zoals dataminimalisatie, wat inhoudt dat we terughoudend zijn met het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen en studenten.


Beeldmateriaal voor PR-doeleinden

Onze school toont graag waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld door middel van de schoolgids, de schoolwebsite en nieuwsbrieven. We gebruiken daarbij foto’s en video’s die door de school, of in opdracht van de school, worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals activiteiten, excursies en lessen. Ook onze leerlingen en studenten kunnen op dit materiaal herkenbaar in beeld zijn. Hiervoor is wel toestemming nodig van onze leerlingen en studenten (16 jaar of ouder) of hun ouders/verzorgers (indien leerlingen jonger zijn dan 16 jaar).


Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal voor PR-doeleinden

Voor het gebruik van beeldmateriaal voor PR-doeleinden vragen wij toestemming door middel van een ‘toestemmingsformulier beeldmateriaal’. In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën.
Het formulier wordt per mail aan de leerlingen/studenten gestuurd en is ook te vinden op PDF-bestandonze website. Dit formulier moet worden ingevuld, geprint en ondertekend en worden ingeleverd bij de administratie van school.


Foto’s maken op school door (ouders/verzorgers van) leerlingen of studenten

De school wil voor álle leerlingen en studenten een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar leerlingen/studenten (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar wij gaan ervan uit dat (ouders/verzorgers van) leerlingen of studenten terughoudend zijn met het maken en publiceren van foto’s en filmpjes. Meestal overleggen betrokkenen samen over het maken en gebruik van dat beeldmateriaal. Als zij er samen niet uitkomen wordt soms de school gevraagd om iets te regelen.

Een toelichting op het gebruik van foto’s en video’s op school, staat in hoofdstuk 7 van de brochure ‘Privacy in 10 stappen’. Deze brochure kun je PDF-bestandhier downloaden.


Je kunt de PDF-bestandtoestemmingsverklaring beeldmateriaal hier downloaden, invullen, printen en ondertekenen en inleveren bij de administratie van de school.