Twee manieren van leren

Je kunt het mbo-onderwijs volgen via twee verschillende leerwegen. Of je volgt dagonderwijs en loopt stage, of je werkt bij een erkend leerbedrijf en gaat één dag per week naar school. Bij beide leerwegen krijg je hetzelfde diploma.

 

Leren en stage lopen

In de beroepsopleidende leerweg (BOL) volg je dagonderwijs en loop je daarnaast stage. Over het algemeen zorgt de school voor een stageplaats. Het verschilt per opleiding op welke wijze en in welk studiejaar deze stages plaatsvinden.

 

Werken en leren

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werk je betaald bij een erkend leerbedrijf of een instelling. Meestal combineer je één dag school met vier dagen werken. In principe moet je zélf een bedrijf of instelling vinden waar je gaat werken. Natuurlijk kunnen we je hierbij wel helpen.

 

Eén diploma

In zowel de BOL als de BBL moet je uiteindelijk aan dezelfde eisen voldoen. Aan het eind krijg je dus ook een gelijkwaardig diploma. Alleen de weg er naartoe is anders. In beide gevallen onderteken je aan het begin van de opleiding een onderwijsovereenkomst. Dat is een contract waarin we jouw en onze rechten en plichten vastleggen. Bijvoorbeeld op het gebied van studiebegeleiding, examinering en les- en cursusgelden.

 

Leerplicht

Je bent volledig leerplichtig tot het schooljaar volgend op het moment dat je 16 jaar wordt. Zo lang moet je dus voltijds dagonderwijs volgen. Daarom kun je pas daarna een BBL-opleiding doen, want BBL is deeltijd onderwijs . Tot die tijd kun je natuurlijk wel terecht in de BOL.

Ook geldt de kwalificatieplicht tot 18 jaar. Dat wil zeggen dat je onderwijs moet volgen tot je een startkwalificatie hebt (een mbo niveau 2-diploma) of tot je 18 jaar bent.