Jaarverslag 2016

Lentiz in dialoog


Lentiz heeft de taak om de leerlingen en studenten van onze scholen
 zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Wij gaan daarom voortdurend in gesprek met iedereen die bij Lentiz betrokken is: leerlingen en studenten, ouders, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden.

 

De dialoog die Lentiz voert, werd in 2016 op verschillende manieren zichtbaar. Wij laten u graag zien hoe het Lentiz-jaar 2016 is verlopen. Leerlingen, studenten, externe relaties en medewerkers vertellen in dit jaarverslag hun verhaal. U kunt het jaarverslag als PDF-bestandpdf-bestand downloaden of  de online versie bekijken. Veel kijk- en leesplezier!

 

Met vriendelijke groet,

Gert Kant en Meta ’t Lam, Raad van Bestuur Lentiz onderwijsgroep

 

Samen met het  PDF-bestandverantwoordingsdocument vormt dit publieksjaarverslag 2016 het complete jaarverslag 2016 van Lentiz onderwijsgroep. Uw mening stellen wij erg op prijs. Uw vragen en opmerkingen zijn dan ook van harte welkom via info@lentiz.nl.

Lentiz continu

Niet alleen jaarverslag 2016 staat online! Sinds dit jaar kiest Lentiz voor een unieke, nieuwe manier van jaarverslaglegging, namelijk ‘continuous reporting’. Dat houdt in dat onze stakeholders het hele jaar door online kunnen zien waar we mee bezig zijn. Op een digitaal platform,  www.lentizcontinu.nl, plaatsen we gedurende het jaar artikelen, filmpjes, berichten, etc. Deze berichten koppelen we aan verschillende doelgroepen en thema’s van ons Strategisch Meerjarenplan. Zo raken we nog makkelijker in gesprek met onze partners, en kunnen we bovendien sneller de interactie aangaan met onze omgeving. Een deel van het jaarverslag 2017 staat dus ook al online! 


Nieuwsgierig?

Kijk op  www.lentizcontinu.nl!