Hand met plantje erin

Lentiz actief in vergroenen energieverbruik

In het Strategisch Meerjarenplan “Toekomstmakers” geeft Lentiz aan zich hard te maken voor de beperking van CO2-uitstoot. Daarom is Lentiz in 2021 aan de slag gegaan met het vergroenen van het energieverbruik. Lentiz presenteert zich hiermee op onderscheidende wijze als duurzame school.

Elektriciteit

Lentiz is deelnemer van het collectief Energie voor Scholen. In de contractperiode 2015-2020 is nog ‘grijze’ energie ingekocht. Vanaf 2021 koopt Lentiz ‘Garanties van Oorsprong’ (GvP’s) om het energieverbruik te vergroenen. Dit houdt in dat de energie die Lentiz inkoopt bijvoorbeeld wordt opgewekt door Europese wind. Garanties van Oorsprong garanderen dat de energie duurzaam is opgewekt. Een ander woord voor GvO is ook wel ‘groencertificaat’.

 Welke informatie vind je op een Garantie van Oorsprong?

  • de energiebron waarmee de energie is geproduceerd en de begin- en einddatum van de productie;
  • of de garantie van oorsprong betrekking heeft op elektriciteit, gas of verwarming/koeling;
  • de identiteit, de locatie, het type en de capaciteit van de installatie waar de energie is geproduceerd;
  • of en in welke mate de installatie investeringssteun heeft gekregen of en in welke mate de energie-eenheid op enige andere manier steun heeft gekregen uit een nationale steunregeling, en het type steunregeling;
  • de datum waarop de installatie operationeel is geworden;
  • de datum en het land van afgifte en een uniek identificatienummer.

Aardgas

Het gas dat door Lentiz wordt verbruikt heeft ‘Gold Standard’ certificaten. Dit kwalitatief hoogwaardige certificaat betekent dat de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door dezelfde CO2-uitstoot elders in de wereld te voorkomen, bijvoorbeeld door klimaatcompensatie in ontwikkelingslanden.

De belangrijkste eisen van Gold Standard zijn:

  • projecten zorgen echt voor CO2-vermindering;
  • er zijn lokale organisaties bij betrokken;
  • de bijdrage aan duurzame ontwikkeling is transparant.

Gold Standard is een initiatief van onder ander het Wereld Natuurfonds. Controle vindt plaats door onafhankelijke betrouwbare organisaties.

Terug naar het nieuwsoverzicht