Een school om je thuis te voelen...

Lentiz | Geuzencollege

Locatie Westwijk, onderbouw

Ary Koplaan 3c

3132 AA Vlaardingen

T (010) 445 31 28

E geuzencollege@lentiz.nl