Geuzencollege is gezond!

Het Lentiz | Geuzencollege in Vlaardingen Holy heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt.


Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het Geuzencollege Holy voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema Bewegen en Sport. Hiervoor worden onder andere de volgende activiteiten ingezet: jaarlijkse deelname aan de Nationale Sportweek, bijna iedere donderdagmiddag is de Sportklas actief, er is een contract gesloten met Sportcentrum Vlaardingen waarbij de leerlingen een stuk voordeliger kunnen sporten en er zijn contacten met Vlaardingen in Beweging om alle leerlingen aan het sporten te krijgen.

 

Teamleidster Caroline Ritburg van het Geuzencollege is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School.”

 

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.