Personeel

...van het Geuzencollege, locatie Westwijk onderbouw

onderbouw VMBO  en  onderbouw LWOO+


Mw. I. Olthaar

Teamleider onderbouw

iolthaar@lentiz.nl


 

 

Mw. W. Lammerts van Bueren Mw. M. de Jong

docente Beeldende Vorming, Techniek

wlammerts@lentiz.nl 


 

kernteamleider klas 2

docente verzorging

mdjong23@lentiz.nl

Mw. J. Lieuw Dhr. R. van der Sar

docente Engels

mentor klas G2G

jlieuw@lentiz.nl


docent Lichamelijk Opvoeding

rvdsar@lentiz.nl

Mw. C. Meerman Dhr. A. van Gameren

docente Wiskunde

mentor klas G1Q

cmeerman@lentiz.nl
 

klassenleraar klas G2C

avgameren@lentiz.nl


Mw. M. Nahar Dhr. S. Kattestaart

docente Biologie en Rekenen

mentor klas G2F

mnahar@lentiz.nl


docent Lichamelijke Opvoeding

mentor klas G1G

skattestaart@lentiz.nl

 

Dhr. P. Schlebaum Mw. M. van Wensen

docent Duits en Levensbeschouwing

mentor klas G2P

pschlebaum@lentiz.nl 


klassenlerares klas G1B

mvwensen02@lentiz.nl
 

Dhr. P.F. Schlebaum Dhr. F. Stratmann

docent aardrijkskunde, geschiedenis en Engels

mentor klas G1F

pschlebaum03@lentiz.nl


kernteamleider klas 1

docent Nederlands

fstratmann01@lentiz.nl


Mw. L. Slagter

Dhr. G. Pellikaan 

docente Economie, LOB en Lich.Opvoeding

leerlingbegeleider, vertrouwensdocent

mentor klas G2Q

lslagter@lentiz.nl

klassenleraar klas G1C

gpellikaan@lentiz.nl

Mw. C. Treffers Dhr. M. Telder

docente Frans

ctreffers@lentiz.nl

 


klassenleraar klas G2A

coördinator LPT

mtelder@lentiz.nl


Dhr. Th. Meijer Dhr. J. de Waal

docent aardrijkskunde, geschiedenis

mentor klas G1A

tmeijer04@lentiz.nl


docent mens & techniek

jdwaal@lentiz.nl


Mw. L. van der EndeMw. J. Poot
klasssenlerares G2C
lvdende02@lentiz.nl

klassenlerares G2A
jpoot03@lentiz.nl

Mw. M. WapenaarMw. S. 't Hart
docente Nederlands
mentor klas G1P
mwapenaar04@lentiz.nl

klassenlerares G2C
sthart02@lentiz.nl


Dhr. B. VoogdDhr. C. Draak
klassenleraar G2B
bvoogd@lentiz.nl

docent Muziek
cdraak01@lentiz.nl

Dhr. K. HoogstratenDhr. P. Vermaat
docent Beeldende Vorming
khoogstraten01@lentiz.nl

docent Geschiedenis
pvermaat02@lentiz.nl

ondersteunend personeel op deze locatie

Dhr. H. Ait YahyaMw. T. Dietz-Hardenbol

conciërge

haityahya@lentiz.nl

 


zorgcoördinator

tdietz@lentiz.nl

Mw. T. Poot Mw. W. Werner

administratie

tpoot@lentiz.nl

 


coördinator Maatschappelijke Stage
wwerner@lentiz.nl


 

Mw. Nazli Mw. Z. Noldus

onderwijsassistent

snazli@lentiz.nl


leerlingcoach

znoldus@lentiz.nl