Het Groen als bètaschool 
 
Het Groen heeft de afgelopen jaren meegedaan aan het Universum Programma en is nu een Duurzaam Bètaschool. Dit houdt in dat we de leerlingen een zo aantrekkelijk mogelijk bètaprogramma aanbieden. Naast de ‘gewone’ lessen zijn er talrijke extra bèta-activiteiten, soms tijdens de les, maar ook daarbuiten. 
 
Het Groen is ook een Jet-Net school: Jongeren en Technologie. De school is via dit programma gekoppeld aan een technisch bedrijf, n.l. Unilever. 
 
We laten ook graag leerlingen uit groep 8 van de basisschool delen in ons enthousiasme voor bèta: al ruim 40 scholen kwamen hier meedoen aan een bètaprogramma, vaak in ons mooie sciencelab.
 
Wat kan je verwachten op Bètagebied als je naar het Groen gaat?  
 

Blijdorp-excursie Brugklas

 

KLAS

ACTIVITEIT

1 t/m 6

Bètaclub en Go- en Schaakclub: o.a. maken van brood, bier(biotechnologie), het maken van vuurwerk, elektrotechniek. Het spelen van het denkspel Go

1 en 2

Bezoek Museon

1 m/h/v, klas 4m

Blijdorp: opdracht tekenen en gedragsonderzoek

2

Bètadag: een hele dag met bèta-activiteiten

3m

Bezoek aan Hexion

3 h/v

Bezoek HRNO en HBO Rijswijk als voorlichting voor profielkeuze

3vwo

Workshop wiskunde bij de TU Delft

3

Gastlessen van FHI: technische bedrijven

3 en hoger

Beroepenvoorlichting d.m.v. speed-daten* met bèta-technische mensen uit het bedrijfsleven

4h

Deelname aan het ‘nieuwe scheikunde’programma

4 h/v

Gastlessen vanuit Unilever

4

Gastlessen van ESA over ruimtereizen naar Mars

4,6

Bedrijfsbezoeken aan Unilever: o.a. maken van zeep, tandpasta, geurtest

4,5 h/v

Gastlessen bij het vak NL&T

5v

Deelname aan Jet-Net dag

2,5,6

Junior en bovenbouw Olympiades: Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie, Science

5,6

proefstuderen aan HBO's en Universiteiten

5,6

Verschillende Masterclasses aan Universiteiten

5,6

Profielwerkstukken bij Unilever maken

5,6

Meedoen aan Profielwerkstukwedstijd Image

4,5,6 vwo

Reizend DNA-lab:  met verschillende onderwerpen, bijv. suikerbieten in de benzinetank/ het verband tussen DNA en ziektes

6

Profielwerkstuk HisParc

5,6

Junior Science Programma EUR: workshops over medisch biologische onderwerpen

5,6

VWO-werkweek Scheikunde TUE

6

Labstage bij de EUR: een week lang onderzoek doen

5,6 vwo

Junior Med School  EUR: alleen voor zeer ambitieuze leerlingen 2 jaar lang onderzoek doen in vakanties en op schooldagen, met daarna verzekerde toegang tot de studie geneeskunde

5,6 vwo

Junior TU Delft: alleen voor zeer ambitieuze leerlingen 5 dagen college en practicum doen aan de TU Delft

4,5,6

Brains@work: activiteiten in de wetenschapsweek (oktober)

1t/m6

Demonstratie kalfslongen, hart en nieren

 

 *Tijdens het speed-daten vertellen mensen uit het bedrijfsleven in een half uur wat hun beroep inhoudt. De leerlingen spreken in 3 rondes  met verschillende mensen

 

        

Links en onder: Tijdens de biologieles worden kalfslongen, hart en nieren getoond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: In het sciencelab worden door klassen maar ook door leerlingen op afspraak onder leiding van de toa proeven gedaan