Gezonde school

Vignet Gezonde School behaald!


Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!


Zo zorgen we voor actievere en gezondere leerlingen en hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.


Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: een duidelijk beleidsplan met betrekking tot een gezonde school, talentklassen o.a. met dans en sport, reguliere lessen lichamelijke opvoeding, een gezond aanbod in de schoolkantine en voedingslessen in klas 1 en 2 over gezonde, sociale en duurzame voeding. Deze laatste twee punten worden beide mogelijk gemaakt door een goede samenwerking met Van Leeuwencatering.


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.