Van de decaan...

Een schooldecaan, wat is dat eigenlijk? 

Een schooldecaan is een leraar die leerlingen behulpzaam is bij de studie- en beroepskeuze. In de onderbouw helpt de decaan bij de keuze voor het beroepsgerichte vak. Op de bovenbouw gaat het vaak over de doorstroom naar het MBO. De decanen in de bovenbouw zijn dhr. Govaart en dhr. Vliet. Voor vragen zijn zij te bereiken via hun e-mailadres: ngovaart@lentiz.nl of jvliet01@lentiz.nl


LOOB in de bovenbouw.
Vanaf september 2016 zijn we op het Geuzencollege gestart met het vernieuwd VMBO. Daar neemt Loopbaan Oriëntatie Ontwikkeling en Begeleiding (LOOB) een belangrijke rol in. In de bovenbouw voert de leerling twee keer per jaar een loopbaangesprek met de docent van het beroepsgerichte vak. Met de mentor voert de leerling ook gesprekken, daarin wordt gereflecteerd op het eigen handelen. In de mentorgesprekken wordt dan ook voor uit gekeken: waar gaat de leerling aan werken de komende periode? Ook worden er bijvoorbeeld een stageverslag en excursieverslagen gemaakt. Alle verslaglegging wordt verzameld in een loopbaandossier. Daarvoor het online-programma Qompas gebruikt.

 

In het loopbaandossier komen zo de kwaliteiten, motieven, uitdagingen en werkexploraties van de leerling te staan. De taak van de decaan is om dit te coördineren voor alle opleidingen binnen de school. Hopelijk resulteert dit in een mooie doorstroom en een welbewuste keuze naar een vervolgopleiding in het MBO.

 
Na het eindexamen.
Wij streven ernaar dat elke leerling aan het eind van het vierde jaar zijn/haar diploma heeft gehaald. Daarna moet hij/zij dan verder studeren voor een beroep in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Een aantal zaken zijn van belang voor het kiezen van een vervolgopleiding:

Niveau
Als je bij ons op school BBL volgt kun je in het MBO naar een niveau 2 opleiding.
Als je bij ons op school KBL volgt kun je in het MBO naar een niveau 3 opleiding.
Als je bij ons op school GL of TL volgt kun je in het MBO naar een niveau 4 opleiding.


Leerwegen
Binnen het MBO zijn er twee leerwegen:

· De BeroepsOpleidende Leerweg (BOL).
   Je gaat de hele week naar school en je loopt verschillende stages.

· De BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL)

   Je werkt en je gaat minimaal 1 dag in de week naar school.

 

Het zoeken naar een vervolgopleiding
Vanaf november hebben alle MBO opleidingen open dagen. Het wordt van harte aanbevolen om hier langs te gaan. Zelf de sfeer van een locatie proeven is belangrijk, het is de eerste indruk die je van de opleiding hebt.


Uitstroom
Waar gaan de leerlingen van het Geuzencollege meestal heen?
De meeste leerlingen (38% in 2018) gaan naar het Albeda College. Er gaan ook veel leerlingen naar het Zadkine (17%) en het Techniek College (12%). 6% van alle vierdejaars gaat naar een Lentiz MBO opleiding. De rest gaat naar andere scholen zoals het Scheepvaart en Transport College, het Grafisch Lyceum en het ROC Mondriaan


En jij dan?
Waar jij heen gaat moet je helemaal zelf kiezen. Als je open dagen bezoekt dan kun je zelf de sfeer proeven, het gebouw zien enzovoort. Kijk eens rond op de website 
www.beroepeninbeeld.nl als je nog niet precies weet wat je volgend jaar zou willen.


Open dagen
Op 
http://www.platform-vmbombo-nwn.nl vind je een overzicht van de open dagen van MBO opleidingen in de regio van onze school.


Wij verheugen ons erop onze leerlingen een mooie stap richting het MBO en hun toekomst te laten maken.