Trajectgroep

Voor sommige leerlingen is het, om verschillende redenen, tijdelijk niet mogelijk onderwijs te volgen in de reguliere klas. Voor deze leerlingen is er de mogelijkheid om onderwijs te volgen in de zogenaamde trajectgroep. Dit is een hele specialistische vorm van ondersteuning op de reguliere school.

 

Binnen de trajectgroep kan worden gevarieerd in de mate van integratie: de leerling volgt een deel van het onderwijs in de trajectgroep en een deel van het programma in de reguliere klas of (vrijwel) het gehele programma wordt apart in de trajectgroep georganiseerd. Ook kan gevarieerd worden in de duur van het programma: van kortdurend tot gedurende de gehele schoolperiode.  Na bespreking in het intern en extern zorgteam (IZT en ZAT) wordt besloten of een leerling wordt toegelaten tot de trajectgroep.

 

Voor leerlingen die de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen en/of medewerkers in gevaar brengen, en die niet in aanmerking komen voor het cluster 4 onderwijs, zijn plaatsen beschikbaar bij de FlexColleges in de nabije regio’s. Doel van plaatsing op een FlexCollege is terugkeer naar het onderwijs. Indien dit onmogelijk blijkt, wordt een leerling begeleid naar een arbeidsplek met onderwijs of, indien ook dit niet haalbaar blijkt te zijn, naar een arbeidsplek.  Bij de school is bekend hoe de aanmelding bij een FlexCollege verloopt.