Zorgkaart

Functie

Naam
emailadres

Voor vragen over

Zorgcoördinator en

Intern begeleider Onderbouw

Mw. S. Oskam

email: soskam

Algemene vragen op het gebied van zorg.
Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied, faalangst, sociale vaardigheden, pesten.

Coördinator VMBO4You

 Dhr. W. Visser email: wvisser

 

Cluster 4-indicaties en plaatsing binnen de VMBO4You-afdeling.

Docenten trajectgroep

Mw. A. Wubben

Mw. K. Oosenbrug

dhr. B. Mulder
email: trajectgroep

Rebound.

Docent RT

Mevr. M. Pruijsen 
email: mpruisen

Remedial teaching op het gebied van technisch lezen en spelling.

Decanen bovenbouw

Dhr. H. Heemskerk
email: hheemskerk
Dhr. H. van Heteren
email: hvheteren

Keuzebegeleiding, stages en vervolgopleidingen.

Decaan onderbouw

Dhr. A. Flikweert
email: aflikweert

Leerwegadvies en keuzebegeleiding.

Decaan bovenbouw

BBL

Dhr. M. van Ruijven

mvruijven

Keuzebegeleiding, stages en vervolgopleidingen.

Intern begeleider BBL

mw. van der Velde 
email: svdvelde

Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied voor leerstroom BBL.

Intern begeleider KBLIntern begeleider GL

mw. P. van Heteren

email: pvheteren


Mw. S. Oskam

email: soskam

Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied voor de leerstroom KBL


Begeleiding op sociaal-emotioneel gebied voor de leerstroom GL

Orthopedagoog

Mevr. M. Pruijsen
email: mpruijsen

Leerproblemen/-stoornissen (o.a. dyslexie), het afnemen van testen op het gebied van leren en Remedial Teaching (RT).

 


  
 

Vertrouwenspersonen

Mw. A. Wubben
email: awubben
Dhr. G.J. Fok
email: gfok

Indien er sprake is van seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie/geweld een/of pesten en de overweging speekt om hier een klacht over

 

In verband met ongewenste e-mailberichten zoals spam plaatsen wij geen e-mail adres op de website.
Indien u een e-mail bericht wilt sturen naar een van bovenstaande personen kunt u het adres als volgt samenstellen: neem de naam zoals onder de naam staat met daarachter @lentiz.nl