Vakanties

Vakantieregeling 2018-2019

Herfstvakantie20 okt 2018 t/m 28 okt 2018
Kerstvakantie22 dec 2018 t/m 6 jan 2019
Voorjaarsvakantie23 feb 2019 t/m 3 mrt 2019
Paasweekeinde19 apr 2019 t/m 22 apr 2019
Meivakantie met
Koningsdag op 27 april
19 apr 2019 t/m 5 mei 2019
Hemelvaartvakantie30 mei 2019 t/m 2 jun 2019
Pinksteren8 jun 2019 t/m 10 jun 2019
Zomervakantie20 jul 2019 t/m 1 sep 2019

Vakantieregeling 2019-2020

Herfstvakantie19 okt 2019 t/m 27 okt 2019
Kerstvakantie21 dec 2019 t/m 5 jan 2020
Voorjaarsvakantie22 feb 2020 t/m 1 mrt 2020
Paasweekeinde10 apr 2020 t/m 13 apr 2020
Meivakantie met 
Koningsdag op 27 april
23 apr 2020 t/m 6 mei 2020
Hemelvaartvakantie21 mei 2020 t/m 24 mei 2020
Pinksteren31 mei 2020 t/m 1 jun 2020
Zomervakantie18 jul 2020 t/m 31 aug 2020


Let op: in verband met de start van de eindexamens op donderdag 7 mei 2020 is de meivakantie naar voren geschoven!  

Mag ik met mijn zoon/dochter buiten de schoolvakanties om met vakantie gaan?

In principe niet. We mogen alleen buitengewoon verlof toestaan als u zelf geen vakantie kunt opnemen in de schoolvakanties bv. als gevolg van uw werk en genoodzaakt bent buiten de schoolvakanties om op vakantie te gaan. U moet daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider.


Is er na een vakantie huiswerkvrij voor alle klassen?

Nee, niet altijd, alleen als dit in de jaarplanning is opgenomen.


Zijn er afspraken over de vakanties met de basisscholen, want in de meivakantie lopen de vakanties niet altijd gelijk.

Er zijn inderdaad afspraken gemaakt tussen de scholen in de regio. Er is namelijk een regeling voor Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs, maar in de praktijk wijken sommige scholen daar dan toch weer van af.

Ook kan het zijn dat de scholen onder een andere regio vallen waardoor de vakanties niet gelijk lopen.


Hoe komt het dat leerlingen aan het eind van het schooljaar eerder vrij zijn dan wat officieel het begin is van de vakantie en mag mijn zoon/dochter dan al met vakantie gaan?

De weken dat uw zoon/dochter vrij is voor het officiële begin van de vakantie, worden gevuld met de rapportvergaderingen, het afronden van het schooljaar en plannen maken voor het nieuwe schooljaar.

Uw zoon/dochter kan in deze weken nog opgeroepen worden, bijvoorbeeld voor het maken van een taak of herexamen, het herkansen van tentamens, inleveren van handelingsdelen/praktische opdrachten e.d. Het zijn zaken die voor de vakantie moeten worden afgerond. Dat betekent dus dat uw zoon/dochter geen les heeft, maar zich wel beschikbaar moet houden voor een van bovengenoemde zaken. Met vakantie gaan kan dus betekenen dat een taak, herkansing, handelingsdeel of iets dergelijks niet voldoende is afgerond. Het gevolg kan zijn dat uw zoon/dochter niet bevorderd zal worden.

U kunt daarom dus niet eerder op vakantie tenzij met een geldige reden zoals hierboven beschreven én met toestemming van de teamleider.


Meer informatie over dit onderwerp, vindt u hier.


Hebben alle leerlingen op het Geuzencollege dezelfde vakantieregeling?

Ja.

Hier kan uw vraag komen te staan.

Met hier het antwoord.


Mail ons dan even!