Docent LB Engels

Vacaturenummer: GEU-2019-april-01
Publicatiedatum:  2 april 2019


Lentiz onderwijsgroep is een innovatieve scholengroep voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het gebied Nieuwe Waterweg Noord. Lentiz staat voor goed onderwijs voor alle leerlingen, is ondernemend en ontwikkelt innovatieve onderwijsprojecten in samenwerking met de regio. Lentiz onderwijsgroep telt 14 scholen met 7500 leerlingen en 850 medewerkers. 


Door pensionering en emigratie van twee collega’s ontstaat onze vacature:


Voor het Lentiz | Geuzencollege in Vlaardingen zoeken wij een:

Docent LB Engels

Ingangsdatum: 1 augustus 2019
Werktijdfactor: 1 fte (lessen in de onderbouw leerjaar 1 en 2 en de bovenbouw leerjaar 3)


Lentiz | Geuzencollege is een echte Vlaardingse school die met haar activiteiten midden in de Vlaardingse samenleving staat. Dat doen we door ongeveer 850 leerlingen een goede en veilige leeromgeving te bieden met veel kansen en uitdagingen waarbij we sociaal en maatschappelijk verantwoord handelen zoveel als mogelijk stimuleren en uitvoeren. We luisteren goed naar onze leerlingen om te bepalen welke lessen we aanbieden. De school biedt alle leerwegen van het vmbo aan met de mogelijkheid van Leerwegondersteuning (LWO). Met een breed vmbo-aanbod aan opleidingen maken we de lessen tot een uitdaging. Zo helpen we onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen en bereiden we hen voor op de vervolgopleiding en op een plaats in de maatschappij. 


We zijn een christelijke en veilige school en zijn trots op onze duurzame leefomgeving!


Op onze website vind je meer informatie over onze school: www.lentiz.nl/geuzencollege


Functiebeschrijving:
Wij zoeken een docent die zowel in de sectie Engels van de onder – en bovenbouw als in de vakgroep moderne vreemde talen een nadrukkelijke rol kan spelen en het taalonderwijs bij en met onze vmbo-leerlingen verder vorm kan gaan geven. 


Taakomschrijving:
• Stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren;
• Speelt in op de leefwereld van leerlingen in het vmbo en begeleidt leerlingen met enkelvoudige
  ontwikkelingsproblemen;
• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van studieplanners en de afstemming van lessen ;    
• Kan vanuit een eigen visie op het vak een inbreng geven aan het overleg binnen de vaksectie Engels en gestalte
  geven aan taalbeleid;
• Is op ervaren niveau actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische 
  kennis en vaardigheden.


Functie-eisen:
• Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het vak Engels of in een afrondende fase van de opleiding;
• Duidelijke affiniteit met het vmbo en met de BBL en KBL-leerweg;
• Kennis van didactische methoden en technieken;
• Ruime digitale vaardigheden;
• Vaardigheid in het motiveren van leerlingen en het opzetten van leerplannen.


Benodigde competenties:
• Betrokken
• Ambitieus
• Ondernemend
• Flexibel
• Innoverend
• Onderwijskundig wendbaar
• Pedagogisch wendbaar
• Tactisch en sensitief gedrag


Arbeidsvoorwaarden:
• De cao-vo is van toepassing

Heb je belangstelling voor deze functie? Voor nadere informatie kun je contact opnemen met René Gillemans, teamleider van bovenbouw locatie Lentiz | Geuzencollege, rgillemans@lentiz.nl


Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Angelique Benne, sr. adviseur HRM (06-30073286). 


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


Reageren
Je kunt solliciteren door je CV en motivatie te sturen naar rgillemans@lentiz.nl. Wij ontvangen je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk.